tisdag 7 februari 2017

Ägarstrid om kyrkan i Hrafnseyri kan hamna i domstol

När Viðskiptaráð Íslands föreslog att staten skulle sälja kyrkan i Hrafnseyri kallade kyrkorådet förslaget för ett skämt. Redan 1910 ska sockenprästen Böðvar Bjarnason ha överlämnat kyrkan till kyrkorådet. Men frågan är vem som får skratta sist. Någon lagfart utfärdades nämligen aldrig. Därför står staten som ägare till kyrkan.

I februari 1886 vigdes kyrkan i Hrafnseyri. Den lilla träkyrkan är knappt åtta meter lång och knappt sex meter bred. Två gånger genom åren har den blåst av grunden i oväder, men inte värre än att den kunnat repareras. Kyrkan fredades 1990.

Den sista prästen försvann från Hrafnseyri 1961. Pastoratet skrotades nio år senare. Först var det prästen i Bíldudalur som då och då besökte Hrafnseyri. Senare övergick ansvaret till prästen i Þingeyri.

Numera är gudstjänster något mycket sällsynt i Hrafnseyri. Inga året runt-boende finns längre i kyrkans närhet.

Ändå är kyrkan välbesökt. Hrafnseyri är nämligen den gård i Västfjordarna där Jón Sigurðsson, den person som kommit att symbolisera Islands kamp för självständighet, växte upp. På platsen finns en utställning om hans liv som är öppen under sommaren. Många besökare passar samtidigt på att beskåda kyrkan.

Kyrkan i Hrafnseyri har nu blivit föremål för en underlig tvist. Nyligen granskade handelskammaren Viðskiptaráð Íslands statens ägande av kyrkor på landsbygden. Genomgången visade att staten ägde 22 kyrkor. Förslaget var att låta statskyrkan överta ägandet. Då skulle också ansvaret för underhållet övergå till statskyrkan.

Svaret från kyrkorådet - som under lång tid sett om kyrkan i Hrafnseyri - kom snabbt. I ett uttalande i Þingeyrarvefurinn kallades förslaget för "dagens skämt". Vidare skrev rådet att staten inte ägde någonting av kyrkan:
"Varken plankor eller spik!"
Men Viðskiptaráð Íslands ville inte alls bli något åtlöje. I ett pressmeddelande ansåg i stället handelskammaren att det var kyrkorådet som gjort bort sig:
"På förekommen anledning anser Viðskiptaráð Íslands att det är riktigt att understryka att registrerad ägare av kyrkan i Hrafnseyri enligt Þjóðskrá Íslands fastighetsregister är den isländska statskassan. Nämnden i Hrafnseyri är registrerad som den som sköter om kyrkan, men ägaren med lagfart är isländska staten. I meddelandet från ordförandena hävdas det att sockenprästen 1910 överlämnade kyrkan till församlingen i Hrafnseyri att äga och bevara. Denna överlämning har dock ännu inte fått lagfart. Man kan därför fråga sig om det verkliga skämtet är att församlingen i Hrafnseyri på 107 år inte har haft tid till att slutföra lagfarten."
Vad som nu händer i dragkampen om Hrafnseyri är oklart. Kyrkorådet pekar på att sockenprästen Böðvar Bjarnason trodde sig ha överlämnat kyrkan till församlingen. Detta skrev han bland annat i en bok. Men frågan är om det räcker om tvisten skulle hamna i domstol.

Här kan du läsa mer om kyrkan i Hrafnseyri.