onsdag 1 februari 2017

Ásta Guðrún Helgadóttir ny gruppledare för Piratpartiet

Ásta Guðrún Helgadóttir är Piratpartiets nya gruppledare i alltinget. Hon är en av partiets tre ledamöter som har tidigare erfarenhet från parlamentet. Ásta Guðrún Helgadóttir tog plats i alltinget under 2015 när hon ersatte Jón Þór Ólafsson. Som gruppledare efterträder hon Birgitta Jónsdóttir.

Birgitta Jónsdóttir har sedan valet i oktober varit Piratpartiets gruppledare i alltinget. Nu ersätts hon av Ásta Guðrún Helgadóttir. Vice gruppledare är Einar Brynjólfsson och sekreterare Björn Leví Gunnarsson.

Ásta Guðrún Helgadóttir tog plats i alltinget under 2015. Då ersatte hon Jón Þór Ólafsson som lämnade parlamentet för att återgå till jobbet som asfaltsläggare. I valet toppade hon Piratpartiets lista i södra Reykjavík. Ásta Guðrún Helgadóttir är 26 år.