fredag 10 februari 2017

Dagens citat

 
"Vad som Ólöf Nordal än arbetade med så utfördes det väl, hon var osedvanligt tydlig och saklig i både tal och skrift, rådig, skarp och välutbildad, en begåvad och hänförande kvinna. Alla tyckte bra om att ha henne nära sig vid arbetet här i alltinget eftersom hon var tillmötesgående och givande vid samarbeten. Det tomrum som Ólöf Nordal lämnar efter sig i politiken blir sannerligen svårt att fylla. Tvärs över alla partianknytningar sörjer alltingsledamöterna en duktig och mycket omtyckt samarbetspartner."

Talmannen Unnur Brá Konráðsdóttir i alltinget i går då minnet av den bortgångna Ólöf Nordal högtidlighölls - läs mer här.