måndag 27 februari 2017

Flodvåg från Katla kan hota hamnen på Hemön

När Katlas nästa utbrott kommer behöver hamnen på Hemön evakueras. Dessutom bör alla båtar flyttas från hamnen. Annars riskerar de att drabbas av jättelika flodvågor från vulkanen. Översvämningarna kan hota sydkusten hela vägen från Vík í Mýrdal ända till Grindavík. Det säger vulkanologen Ármann Höskuldsson till RÚV.

Det har nu gått 99 år sedan det senaste stora utbrottet i Katla. Åtminstone tre mindre utbrott har dock inträffat sedan dess. Dessa utbrott - som ägde rum 1955, 1999 och 2011 - var inte tillräckligt kraftiga för att ta sig igenom glaciärens istäcke. Konsekvenserna blev översvämningar vid samtliga tre tillfällen.

I augusti förra året inträffade ett jordskalv med en magnitud på 4,6 vid Katla. Skalvet var det största vid vulkanen sedan 1977.

Jordskalven har fortsatt under hösten och vintern. En rad jordskalv med magnituder på över 3 har inträffat. Skalven har sannolikt samband med magmarörelser. Mätningar från gps-instrument visar att Katlas magmakammare fortsätter att expandera.

Den stora faran vid ett utbrott i Katla är översvämningarna. Sydkusten är glesbefolkad och i Vík í Mýrdal - den tätort som löper störst risk att drabbas av översvämningar - genomförs regelbundet evakueringsövningar. Ett nytt bekymmer är att omkring 15 000 turister kan befinna sig i området när utbrottet börjar.

Översvämningarna hotar inte bara kuststräckan mellan Vík í Mýrdal och Grindavík. De utgör också ett direkt hot mot hamnen på Hemön. Polisen på Västmannaöarna träffade nyligen experter från Háskóli Íslands och Veðurstofa Íslands för att diskutera riskerna och hur skador kan förebyggas.

En som var med på mötet var vulkanologen Ármann Höskuldsson. Han säger till RÚV att det är så länge sedan Katla hade ett stort utbrott att det är osäkert hur flodvågorna uppstår, men de skador som de orsakar är väldokumenterade. Sådana flodvågor drog in över Hemön under 1918 års utbrott:
"Hur stora de blir är lite svårt att säga, men de blir sannolikt en till två meter. Då har det betydelse om vi har springflod eller springebb."
För Hemöns del anser Ármann Höskuldsson att det vid ett utbrott är viktigt att utrymma hamnen. Där finns öns viktigaste industriområde. Evakueringen sker till högre belägna platser där riskerna för att drabbas av flodvågorna är betydligt mindre. För att inga båtar ska skadas är det enligt Ármann Höskuldsson viktigt att de seglas ut ur hamnen och ut på öppet hav.

Ármann Höskuldsson säger till RÚV att det bör finnas tid till att evakuera på Hemön. Innan några flodvågor hinner nå fram till ön kommer utbrottet sannolikt att ha rasat en stund:
"Det som vi vet om Katla är att för det mesta har rökmolnet stigit över glaciären innan översvämningen nedför den börjar. Och av beskrivningarna att döma kommer flodvågorna efter att översvämningen når havet och det betyder att vi har ganska bra varsel på Västmannaöarna. Och det är uppenbart att när människor ser rökmolnet är det bättre att de förflyttar sig till lite högre höjder - åtminstone de närmaste timmarna medan man väntar och ser om det blir flodvågor eller inte."
Här kan du läsa mer om Katla.