fredag 24 februari 2017

Fyra av tio: Island tar emot lagom många asylsökande

Frågan om hur många asylsökande som ska få stanna splittrar islänningarna. Men 45 procent anser att det i dag är lagom många som beviljas asyl. Och tre av tio tycker att de som får en fristad på Island är för få. Nästan lika många uppger dock att färre borde få asyl. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Island tog förra året emot 1 132 asylsökande. Det var det i särklass högsta antalet i landets historia. Av dessa är det dock bara ungefär var tionde som får uppehållstillstånd. En majoritet av de asylsökande kommer från Albanien och Makedonien - två länder som betraktas som säkra - och avvisas i regel ganska snabbt.

Opinionen om asylsökande är splittrad. Det är 45 procent som svarar att det i dag är ett lagom personer som får asyl. Vidare tycker 30,9 procent att det är för få som beviljas asyl medan 24,1 procent anser att det är för många.

Attityderna till asylsökande som får stanna i landet skiljer sig stort mellan olika grupper. Islänningar i åldern 18 till 49 år, personer bosatta i huvudstadsregionen, höginkomsttagare och universitetsutbildade är mer positiva till att bevilja fler asyl.

Mer negativa till att fler ska få asyl är personer bosatta på landsbygden, islänningar i åldern 50 till 67 år, grundskoleutbildade och yrkesgrupper som sjömän, bönder, hantverkare och industriarbetare.

Framstegspartiets väljare är de som i störst utsträckning motsätter sig att fler asylsökande ska få stanna på Island. Bara 7 procent uppger att det är för få som får en fristad medan 36 procent säger att det är för många.

Nästan lika skeptiska är Självständighetspartiets sympatisörer. Där är det 8 procent som vill välkomna fler asylsökande och 34 procent som svarar att färre bör få stanna.

Anhängare till de fem övriga partierna i alltinget har däremot en positiv inställning till asylsökande. Hela 57 procent av Piratpartiets väljare anser att fler ska få asyl på Island. Det är en åsikt som delas av 52 procent av Ljus framtids sympatisörer, 50 procent av Gröna vänsterns, 46 procent av Socialdemokraternas och 41 procent av Renässans.

Bara 8 procent av Gröna vänsterns väljare upplever att det är för många som beviljas asyl på Island. Motsvarande siffra för Piratpartiet och Ljus framtid är 12 procent samt för Renässans och Ljus framtid 20 procent.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.