lördag 4 februari 2017

Geolog: Ringar på Seltjarnarnes kan ha keltiskt ursprung

Cirkelformationer på Seltjarnarnes kan vara av keltiskt ursprung. Det tror byggnadsgeologen Þorgeir S. Helgason som vill se ytterligare undersökningar av ringarna. Eftersom de är mellan 10 och 50 meter i diameter kan hela gårdar ha rymts innanför murarna. Sedan tidigare är de daterade till sent 800-tal, berättar Vísir.

På Seltjarnarnes upptäcktes på 1980-talet ett antal cirkelformationer i området närmast Grótta. Cirklarna syns bäst från luften och vid vissa väderförhållanden. Det visade sig att cirklarna funnits där mycket länge. De låg direkt ovanpå det lager av aska som sammanfaller med att Island befolkades. Det handlar alltså om sent 800-tal.

Cirklarna är mellan 10 och 50 meter i diameter. Både hus och gårdar hade alltså fått plats innanför.

En som vill undersöka cirklarna bättre är byggnadsgeologen Þorgeir S. Helgason. Han säger till Vísir att han tror att det keltiska inslaget i Islands tidiga historia har underskattats. Han tror att cirklarna är ett tecken på just keltiska influenser. Liknande cirklar - som fungerade som murar - fanns ofta runt gårdar på de brittiska öarna:
"På Irland var detta byggnadstraditionen till efter år 1200. Man byggde gårdar med denna diameter som den vi ser. Och bostadshusen eller djurstallarna fanns inuti dem."
Arkeologen Þorvaldur Friðriksson är en annan som anser att det keltiska inflytandet underskattats. Kanske kan till och med kelterna ha varit på plats på Island före nordborna.

Þorvaldur Friðriksson pekar enligt Vísir på att det finns historiska uppgifter om att Gufa Ketilsson, son till den keltiske bosättaren Ketill Bresason som hade mark på Akranes, ska ha bott just på Seltjarnarnes. Och där ska han enligt berättelserna ha drivits bort av Ingólfur Arnarson, som i den officiella historieskrivningen betraktas som den förste bosättaren:
"Gufa, som bodde här, var andra generationens irländare. Men ett av det första som Ingólfur Arnarson, norrmannen, gör när han kommer hit är att driva bort Gufa Ketilsson. ... Och varför i hela friden skulle den norske landnamsmannen Ingólfur Arnarson ha behövt driva bort Gufa Ketilsson om inte Gufa Ketilsson redan varit här när han kom?"
Här kan du läsa mer om arkeologiska fynd som utmanar den traditionella historieskrivningen.