söndag 26 februari 2017

Island förbjuder drönare på hög höjd och vid flygplatser

Drönare får inte flygas på högre höjder än 130 meter och användaren måste hela tiden kunna se drönaren. Drönare får heller inte användas inom en radie på två kilometer från flygplatser. För drönare som väger mer än tre kilo krävs dessutom särskilt tillstånd. Det framkommer i ett nytt regelverk som tagits fram av Samgöngustofa.

Allt fler turister och fotografer använder sig av drönare för att ta bilder. Drönare är dock allt annat än populära i vissa områden. Flera privata markägare har förbjudit drönare. De är inte heller tillåtna i nationalparken Vatnajökull.

Inrikesdepartementet håller just nu på att ta fram en lag som ska reglera användningen av drönare. I väntan på denna lag har Samgöngustofa nu utfärdat regler för användningen.

Det nya regelverket säger att drönare inte får flygas högre än 130 meter. Den som tänker flyga högre måste ha ett tillstånd från Samgöngustofa. Det är heller inte tillåtet att flyga med drönaren utom synhåll för användaren.

Drönare får inte användas inom en radie på två kilometer från flygplatser med reguljärtrafik. För övriga flygplatser är avståndet 1,5 kilometer. Detta innebär till exempel att delar av centrala Reykjavík och Keflavík ligger inom den säkerhetszon där drönare är förbjudna.

Syftet med förbudet är att drönare inte ska utgöra ett hot mot flygtrafiken. Vid ett tillfälle har till exempel en drönare stört en helikopters landning på flygplatsen i Reykjavík.

Förbudet mot drönare i närheten av flygplatser är dock inte totalt. Det är alltid tillåtet att flyga drönare upp till en höjd av de högsta byggnaderna i närheten. Däremot är det inte tillåtet att använda drönare över folkmassor.

Drönare som väger under tre kilo behöver inte registreras. För tyngre drönare och för drönare som används i näringsverksamhet krävs tillstånd från myndigheten.