söndag 12 februari 2017

Kräver att alltinget fördömer Donald Trumps inreseförbud

Alltinget bör fördöma Donald Trumps inreseförbud riktat mot medborgare från sju länder. Åtgärden motverkar sitt syfte och är baserad på fördomar och människoförakt. Det hävdar åtta politiker från Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern. I en motion vill de nu att parlamentet tar avstånd från förbudet.

När USA:s president Donald Trump utfärdade ett inreseförbud mot medborgare från sju huvudsakligen muslimska länder väckte det kraftiga reaktioner. Hård kritik kom från en rad isländska politiker inklusive flera ministrar. I en debatt i alltinget kallades Donald Trump vid flera tillfällen för fascist.

För tillfället är förbudet satt ur spel. Donald Trumps ambition är dock att på nytt stoppa medborgare från Syrien, Iran, Irak, Jemen, Libyen, Somalia och Sudan från att resa in i USA.

Trots att förbudet just nu inte är i bruk kräver åtta alltingsledamöter att det isländska parlamentet fördömer åtgärden. Bakom kravet står tre ledamöter från Socialdemokraterna, tre från Piratpartiet och två från Gröna vänstern.

I motionen skriver de att inreseförbudet kännetecknas av fördomar och människoförakt. Dessutom undergräver det demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. De pengar som går åt att upprätthålla förbudet skulle enligt ledamöterna göra större nytta på annat sätt i kampen mot terrorismen.

Här kan du läsa mer om reaktioner på Donald Trumps inreseförbud.