måndag 20 februari 2017

Majoritet tycker Island är på fel väg

En majoritet av islänningarna anser att Island är på väg åt fel håll. Det som främst oroar är sjukvården, korruption och fattigdom. Kvinnor och personer bosatta på landsbygden är några av de grupper som i större utsträckning än andra är missnöjda med samhällsutvecklingen. Särskilt nöjda är höginkomsttagare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

54,3 procent tycker att Island i allmänhet går åt fel håll. Något färre - 45,7 procent - upplever däremot att utvecklingen går i rätt riktning. Uppfattningen om samhällsutvecklingen skiljer sig kraftigt mellan olika grupper.

De som ogillar samhällsutvecklingen är mest bekymrade över korruption, fattigdom, välfärdssystemet och utbildning. Barnfetma och brottslighet är två saker som de mer sällan oroar sig över.

Islänningar som anser att landet är på väg i rätt riktning svarar oftare att brottslighet, barnfetma, inflation, skatter och klimatförändringar är orosmoln.

Kvinnor, personer bosatta på landsbygden, islänningar i åldern 50 till 67 år, och låginkomsttagare är mer bekymrade över utvecklingen. Män, islänningar bosatta i huvudstadsregionen, pensionärer och höginkomsttagare oroar sig mindre än andra.

Skillnaderna är dessutom stora mellan olika väljargrupper. Hela 79 procent av Piratpartiets sympatisörer upplever att Island är på väg åt fel håll. Samma åsikt har 73 procent av Socialdemokraternas väljare, 66 procent av Gröna vänsterns, 44 procent av Framstegspartiets, 39 procent av Ljus framtids, 20 procent av Renässans och 18 procent av Självständighetspartiets.

Anhängare till oppositionspartierna är alltså mer skeptiska till utvecklingen. Anmärkningsvärt är att fyra av tio sympatisörer till Ljus framtid - ett av de tre regeringspartierna - också är missnöjda med samhällsutvecklingen.

MMR lät deltagarna även lista vilka tre samhällsfrågor som orsakade dem störst bekymmer. Där valde 49,2 procent sjukvården, 48,9 procent korruption, 36,8 procent fattigdom och social orättvisa, 23,8 procent välfärdssystemet, 16,8 procent klimatförändringar, 14,4 procent politisk extremism, 14,2 procent invandringsfrågor, 13,5 procent moraliskt förfall, 13,1 procent utbildning, 11,9 procent inflation, 9,7 procent brottslighet och våld, 9,5 procent barnfetma, 9,3 procent skatter, 8,1 procent miljöhot, 2,4 procent arbetslöshet, 2,2 procent tillgång till lånekapital och 1,7 procent terrorism.

Det är framför allt kvinnor, studenter och islänningar i åldern 18 till 49 år som oroar sig för situationen inom sjukvården. Män, personer som har fyllt 50 år och islänningar bosatta på landsbygden upplever oftare att korruption är ett samhällsproblem.

Sjukvården är ett skäl till oro för 59 procent av Gröna vänsterns anhängare. Den uppfattning delar bara 33 procent av Framstegspartiets väljare.

Hela 74 procent av Piratpartiets sympatisörer svarar att korruption inom ekonomi och politik är ett problem. Samma åsikt har bara 26 procent av Självständighetspartiets anhängare.