lördag 18 februari 2017

Majoritet vill höja böter för att använda mobilen vid ratten

En klar majoritet tycker att det behöver bli betydligt dyrare att använda mobiltelefonen under körning. I dag är böterna för att använda mobilen vid ratten 5 000 isländska kronor - men fem av sex anser att bötesbeloppet bör vara mer än 10 000 kronor för att avskräcka förare. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

I dag är böterna för att använda mobiltelefonen under körning 5 000 isländska kronor. I vissa fall - till exempel om föraren är inblandad i en olycka - kan det rubriceras som vårdslöshet i trafik.

Trots böter och olycksrisken är det få islänningar som aldrig bryter mot förbudet. En undersökning som MMR gjorde i höstas visade att det var bara var femte islänning som det senaste året inte använt telefonen samtidigt som de körde.

Ett skäl till att så många använder telefonen vid ratten kan vara de låga böterna. En klar majoritet anser att en bot på 5 000 kronor inte är tillräckligt för att avskräcka förare.

Bara 15,6 procent svarar att bötesbeloppet ska vara 10 000 isländska kronor eller lägre. Det är 31,7 procent som förespråkar böter på 11 000 till 15 000 kronor, 19,1 procent som föredrar böter på 16 000 till 20 000 kronor, 16,6 procent som väljer böter på 21 000 till 30 000 kronor och 17,1 procent som uppger att böterna ska vara på 31 000 kronor eller mer.

Män, pensionärer och personer bosatta i huvudstadsregionen anser i större utsträckning än andra att böterna bör vara högre för att avskräcka. Kvinnor, låginkomsttagare, islänningar i åldern 18 till 29 år och personer bosatta på landsbygden tycker däremot i allmänhet att böterna ska vara något lägre.

Här kan du läsa mer om att använda mobiltelefonen under körning.