måndag 13 februari 2017

Minister vill finansiera nya vägar med tullar runt Reykjavík

Vägtullar ska finansiera satsningar på vägnätet. Det anser kommunikationsminister Jón Gunnarsson. Om planerna blir verklighet blir Islands mest trafikerade sträckor betalvägar. Det gäller Reykjanesbraut från Keflavík till Hafnarfjörður och ringvägen såväl norrut mot Borgarnes som söderut mot Selfoss.

När finanskraschen drabbade Island hösten 2008 blev en åtgärd att strypa pengarna till underhåll och utbyggnad av vägnätet. Det är en politik som infördes av den rödgröna regering som tog makten 2009 och som fortsatte under den högerkoalition som avgick i januari i år.

Visserligen har anslagen till vägnätet ökat något de senaste åren, men historiskt sett handlar det alltjämt om låga nivåer. Inte minst eftersom turismen bidrar till en stor trafikökning. Det har talats om att det behövs omkring 100 miljarder isländska kronor för att underhålla och förbättra det befintliga vägnätet.

Före kraschen lades i snitt omkring 2 procent av Islands bruttonationalprodukt på vägnätet. Sedan dess har den genomsnittliga investeringen varit 0,8 till 1,2 procent.

Kommunikationsminister Jón Gunnarsson vill kraftigt öka investeringarna i vägnätet. Han vill göra det genom vägavgifter som i sin tur ska öronmärkas för just vägnätet. Hittills är det vägtullar på sydvästra Island som utreds inom departementet.

Det är Islands tre mest trafikerade vägsträckor som är aktuella. Det handlar om Reykjanesbraut mellan Hafnarfjörður och Keflavík samt ringvägen norrut mot Borgarnes och ringvägen söderut mot Selfoss.

Alla tre sträckorna står också högt på regeringens lista över prioriterade investeringar. Reykjanesbraut ska bli tvåfilig i varje riktning hela vägen mellan Keflavík och Hafnarfjörður. Ringvägen mellan Reykjavík och Selfoss blir antingen 2+1-väg eller tvåfilig hela sträckan. Dessutom ska en ny bro över Ölfusá byggas. Även ringvägen norrut mot Borgarnes ska byggas ut - bland annat genom en ny led genom eller förbi Borgarnes.

Ett annat bygge som sannolikt kommer att klubbas inom de närmaste åren är en utbyggnad av tunneln under Hvalfjörður. Det rör sig om en helt ny tunnel som kommer att byggas bredvid den befintliga tunneln. Redan i dag är det under rusningstid vanligt med köer i tunneln. Det problemet kommer att öka i takt med att trafiken fortsätter att öka.

Tunnelbygget är snart betalt och den ska då överlämnas till staten. Om regeringen väljer att finansiera nya investeringar genom vägtullar är det sannolikt att tunneln inte blir gratis utan fortsätter att vara avgiftsbelagd.

Precis som vid Hvalfjörður - där det går att köra den 45 minuter långa omvägen runt fjorden - ska det vara möjligt att runda de vägar som avgiftsbeläggs. För att undvika vägtullar på ringvägen söderut kan ett alternativ vara att i stället köra vägen över Þrengsli mot Þorlákshöfn. Därefter går det att köra längs kusten för att återvända till ringvägen just utanför Selfoss.

Om Självständighetspartiet står bakom Jón Gunnarssons linje är inte känt. Idén har inte förankrats hos koalitionspartierna Renässans och Ljus framtid.

Från oppositionen har förslaget redan fått kritik. Den har bland annat gått ut på att Island tidigare lyckats finansiera investeringar i vägnätet utan avgifter. Dessutom handlar det om en politisk förändring som bör klubbas med stor majoritet eftersom den innebär en ny riktning för kommande år.

Andra frågor som väckts är Jón Gunnarssons fokus just på huvudstadsregionen med omnejd. Det återstår att se hur regeringen ska motivera vägtullar i en viss region men inte i övriga landet. Även om det kommer att finnas rabatter för pendlare och andra kommer det för många förare sannolikt att medföra en stor extra kostnad.

Senast det fördes en diskussion om att finansiera utbyggnad av vägnätet med tullar var 2010. Då var det ett förslag som kranskommunerna runt huvudstadsregionen motsatte sig.