fredag 24 februari 2017

Ny ägare till enda hyreshuset i Raufarhöfn

Efter att ha varit så gott som obebott i flera år har nu det enda hyreshuset i Raufarhöfn fått en ny ägare. Det är rederiet Hólmsteinn Helgason ehf. som köpt fastigheten. Lägenheterna ska nu renoveras för att hyras ut till tillfälligt anställda och kanske även till turister. Två av dem är redan klara för nya hyresgäster. Det rapporterar Fréttablaðið.

Raufarhöfn på nordöstra Island är den nordligaste tätorten på det isländska fastlandet. De senaste åren har utflyttningen varit bland de största i landet. När sillfisket var som mest intensivt under 1960-talet bodde ett par tusen personer i Raufarhöfn under högsäsongen. Antalet året runt-boende var då omkring 600 personer.

Ingen annan isländsk ort har dock förlorat lika mycket fiskekvoter som Raufarhöfn. Sedan sillen försvann har samhället fått en krisstämpel.

Så sent som 1977 bodde 508 personer i Raufarhöfn. 2014 var antalet invånare nere på 166 - det lägsta antalet sedan 1929.

Många började på allvar befara att orten skulle försvinna från kartan. Inte minst har skolans framtid diskuterats. 2002 hade grundskolan i Raufarhöfn 52 elever. 2015 var antalet sju - och hade då ökat med en elev jämfört med 2014 års bottennotering.

De senaste åren ser dock situationen ut att ha förbättrats något. Vid årsskiftet bodde 189 personer i Raufarhöfn - det högsta antalet på fem år. Ett skäl är att arbetstillfällena blivit fler. Där har rederiet Hólmsteinn Helgason, som har två trålare, haft en nyckelroll. I stället för att landa fångster i andra hamnar eller sälja fisken hel har de börjat ta hand om fisken i Raufarhöfn. Det har skapat tjugo nya jobb.

Trots att många hus står tomma på orten har rederiet haft svårt att hitta bostäder åt tillfälligt anställda. Många hus används bara under somrarna. Andra är i så dåligt skick att de kräver omfattande renovering.

Nu tänker Hólmsteinn Helgason rädda ett hus från förfall. Rederiet har köpt Raufarhöfns enda hyreshus på Aðalbraut 67-69. I fastigheten finns elva lägenheter. Samtliga ska nu renoveras. Två är redan färdiga, och en av dem har dessutom fått en hyresgäst.

När Hólmsteinn Helgason köpte huset hade det varit närmast obebott i flera års tid. Den tidigare ägaren Leigubær försökte utan framgång sälja huset för 58 miljoner isländska kronor. När bolaget gick i konkurs togs det över av en bank. Då hade huset inte ens haft någon värme eftersom ägaren inte kunde betala räkningarna.

Strax före årsskiftet sålde banken huset till Hólmsteinn Helgason. Rederiets vd, Hólmsteinn Björnsson, säger i Fréttablaðið att affären gjordes för att undvika att huset skulle förfalla helt och hållet:
"De [banken] höll huset varmt till stor del, men det fanns frostskador i elementen och därför behövdes de bytas ut så att det blev möjligt att värma upp huset för fullt."
När huset stod tomt var det många ortsbor som engagerade sig i dess öde. De försökte också att få kommunen att agera. Men nu ser det alltså ut som att hyreshuset är räddat. Hólmsteinn Björnsson säger i Fréttablaðið att han kan tänka sig flera användningsområden för lägenheterna:
"Det finns mycket säsongsarbetare här i tillfälliga bostäder. I detta skede är vi ensamma om detta och vi räknar med att färdigställa huset under dessa förutsättningar, men så vet man aldrig vad framtiden bär i sitt sköte. Detta kan delvis hyras ut till turister för att förstärka utbudet hos hotellet så att samhället får det lättare att ta emot hela bussar med turister."
Här kan du läsa mer om det enda hyreshuset i Raufarhöfn.