söndag 19 februari 2017

Ny jättehangar för Nato-flyg byggs i Keflavík

Till hösten tar Island in anbud på den nya hangar som ska byggas i Keflavík för Natos räkning. Hangaren ska rymma övervakningsflygplan av typen Poseidon P-8. Bygget - som kostar närmare 2 miljarder isländska kronor - finansieras av den amerikanska flottan. Hangaren blir 12 000 kvadratmeter stor.

Hösten 2006 lämnade de sista amerikanska flygplanen Nato-basen i Keflavík. Sedan dess har bara en liten delegation funnits kvar på Island. Det dröjde dock inte länge innan Ryssland började utnyttja läget. Att ryska stridsflygplan uppehöll sig just utanför isländskt luftrum - något de inte gjort medan basen var i bruk - blev något inte helt ovanligt.

Under Barack Obamas tid som president ökade USA:s intresse för Island i samma takt som relationerna med Ryssland försämrades. Den patrullering av isländskt luftrum som några gånger om året genomförts av flyg från Nato-länder ansågs inte längre tillräcklig. Försvarsdebattörer talade plötsligt om att det varit ett misstag att stänga basen.

Om Donald Trump kommer att påverka politiken i en annan riktning återstår att se. I budgeten för 2017 - som klubbades under Barack Obamas tid - öronmärktes 1,95 miljarder isländska kronor till den amerikanska flottan för nybyggen i Keflavík.

Det handlar om en ny hangar på 12 000 kvadratmeter. De hangarer som i dag finns i Keflavík har inte kapacitet för att ta emot Poseidon P-8, den typ av övervakningsflyg som USA tänker använda för att bland annat följa ryska ubåtars rörelser i Nordatlanten.

I dagsläget finns inga planer på någon större permanent närvaro i Keflavík från USA:s sida. Men om inte den nya regeringen byter linje kommer amerikanskt flyg att vara stationerat på Island betydligt oftare.

Anbudsprocessen inleds mot slutet av sommaren och leds av Fram­kvæmda­sýsla rík­is­ins för den amerikanska flottans räkning. Kustbevakningen kommer att ansvara för hangaren när den är på plats. De preliminära ritningarna för bygget är redan klara.

Här kan du läsa mer om USA:s närvaro i Keflavík.