tisdag 14 februari 2017

Ny tjänsteman ska jaga olagliga Air Bnb på Island

En ny tjänsteman får uppdraget att jaga Air Bnb-uthyrare utan tillstånd. Nya regler som infördes vid årsskiftet gör att den som saknar tillstånd kan tvingas böta upp till 1 miljon isländska kronor. Och hittills är det få som lever upp till kraven. Av omkring 4 000 uthyrare är det bara 80 som har fått tillstånd från myndigheterna.

Air Bnb har på några få år blivit en jätte inom turistindustrin på Island. I centrala Reykjavík hyrs var åttonde bostad ut genom Air Bnb. Om det hade rört sig om en hotellkedja hade den varit landets största. Men en stor del av uthyrningen sker svart och utan tillstånd.

Vid årsskiftet infördes nya regler för personer som tillfälligt hyr ut privata bostäder genom exempelvis Air Bnb. Bostaden får bara hyras ut högst 90 dagar om året. De totala intäkterna får inte överstiga 2 miljoner isländska kronor. Det är tillåtet att hyra ut två olika bostäder, men det totala antalet dagar får inte överstiga 90.

Den som inte följer regelverket riskerar böter på upp till 1 miljon isländska kronor. Det lägsta bötesbeloppet är 10 000 kronor.

Den som vill hyra ut sin bostad i större omfattning måste registrera den som ett pensionat. En sådan registrering är inte mycket dyrare, men den ställer högre krav på bland annat säkerhet.

På Island finns omkring 4 000 privatpersoner som hyr ut bostäder genom Air Bnb. Men hittills är det bara 80 som har sökt och fått registrering. Alla uthyrare som är godkända publiceras på en webbplats som sysselmannen i huvudstadsregionen ansvarar för.

Nu söker sysselmannen efter en tjänsteman som ska ansvara för tillsynen av övernattningar i bostäder. I platsannonsen framgår att den som får jobbet utövar tillsyn över denna typ av boenden i hela landet.

Tillsynen kommer framför allt att gå ut på att se till så att alla uthyrare har tillstånd. Allmänheten uppmanas att tipsa om uthyrare som bryter mot reglerna.

I det nya regelverket ingår också att alla uthyrare i sin marknadsföring - till exempel genom Air Bnb - alltid måste använda sig av tillståndsnumret. Tanken är att det därmed ska gå snabbt att kontrollera vilka uthyrare som följer reglerna.

Tillståndet kostar inledningsvis knappt 50 000 isländska kronor. Det ska sedan förnyas årligen. Förnyelsen kostar 8 560 kronor.

Här kan du läsa mer om Air Bnb på Island.