torsdag 9 februari 2017

Polisen: Terrorkopplade män har sökt asyl på Island

Personer som har sökt asyl på Island har haft kopplingar till terroristorganisationer. Och vid flera tillfällen har IS-sympatisörer passerat Island. Men i landet finns inga kända grupperingar av islamistiska extremister eller andra som är beredda att använda våld och terror som metod. Det skriver rikspolisstyrelsens analysenhet i en ny rapport.

Under 2015 höjdes risken för terrordåd på Island till den andra nivån på en fyrgradig skala. Den innebär att det inte finns något konkret terrorhot, men att attentat inte kan uteslutas. Polisens bedömning har inte förändrats sedan dess.

I stora delar av övriga Europa är polisens analys att terrorhotet fortsätter att öka. Det gör Island till något av ett undantag. I landet finns inga kända våldsbejakande grupperingar. Även om det inte finns några kända extremistnätverk kan dock personer radikaliseras på egen hand och utföra terrordåd.

Vid två tillfällen under de två senaste åren har personer med koppling till terrororganisationer sökt asyl på Island. Bägge har i dag lämnat landet. Polisen lämnar ingen ytterligare information om de två männen.

Island fungerar enligt rapporten som ett genomströmningsland för terrorkrigare. Personer som både har stridit för eller har avsikt att strida för Islamiska staten har vid flera tillfällen passerat Keflavík. Det handlar alltså om islamistiska extremister bosatta i Nordamerika som flyger mot Syrien via Island.

Informationen om de terrorkopplade personerna har polisen fått från andra länders säkerhetstjänster. Polisen berättar inte om hur många tillfällen det rör sig om.

Polisen har ingen information om att några islänningar ska ha anslutit sig till Islamiska staten. Inte heller finns det några uppgifter om att terrordåd ska ha planerats på Island men utförts i andra länder.

Samtidigt beskriver polisen säkerhetsläget som oförutsägbart. De senaste åren har den islamistiska terrorn i allt större utsträckning riktat sig mot allmänheten. Nya kursändringar går inte att utesluta. Därför går det heller inte att utesluta att Island plötsligt skulle bli ett intressant mål för terrorister. I dag finns dock inget som tyder på att så skulle vara fallet.

Risken för att terrorister ska komma in i landet som asylsökande bedöms ändå som förhållandevis liten. Två av tre asylsökande kom förra året från europeiska länder där det inte pågår några krig. Tendensen är dock att antalet asylsökande från krigsdrabbade länder som Irak, Afghanistan och Syrien ökar. Det kan på sikt komma att påverka hotbilden.

Något annat som polisen har i åtanke är att det på Island finns över 72 000 registrerade eldvapen. Den som vill komma över ett vapen har alltså goda möjligheter.

Här kan du läsa mer om terrorhotet mot Island.