måndag 27 februari 2017

Stort intresse i Akranes för färja till Reykjavík

Många av de Akranesbor som i dag regelbundet pendlar till Reykjavík kan tänka sig att resa med färja. En majoritet av invånarna är beredda att betala minst 1 000 isländska kronor tur och retur. Förutsättningarna för att återuppta färjetrafiken har de senaste åren undersökts av kommunerna. Överfarten med båt går betydligt snabbare än en resa med buss eller bil.

Fram till 1998 seglade färjan Akraborgin över Faxaflói mellan Reykjavík och Akranes. Trafiken upphörde när tunneln under Hvalfjörður invigdes. De senaste åren har kommunerna diskuterat förutsättningarna för att återuppta trafiken. Till skillnad från den gamla färjan ska den nya inte ha plats för motorfordon.

Tanken var att en färja skulle segla sträckan på prov förra sommaren. Men de anbud som inkom var bara för betydligt längre tid. Kommunerna valde därför att säga nej.

Idén har dock inte försvunnit. Tanken är att segla mellan hamnen i Akranes och Harpa i Reykjavík. Kommunfullmäktige i Reykjavík klubbade nyligen en ny försöksperiod mellan juni och september i år. Färjan ska enligt beslutet kunna ta mellan 50 och 100 passagerare. Om försöket faller väl ut kan det bli aktuellt att förlänga avtalet till 2018.

Den styrande majoriteten - Socialdemokraterna, Ljus framtid, Gröna vänstern och Piratpartiet - stod bakom beslutet. Självständighetspartiet avstod från att rösta medan Framstegspartiet reserverade sig med motiveringen att skattepengar inte borde gå till denna typ av försöksverksamhet.

Majoritetens förhoppning är att trafiken på sikt ska kunna bära sig utan bidrag. Kommunerna kommer nu att inleda en anbudsprocess.

Överfarten mellan Reykjavík och Akranes tar en halvtimme. Färden över Faxaflói går alltså snabbare än landvägen med bil eller buss. Dessutom tror kommunerna att många turister skulle vara intresserade av att resa med färjan.

Den viktigaste målgruppen är dock pendlare. Och intresset är stort. Det visar en undersökning som utförts av Gallup på uppdrag av Akranes.

I dag är det 24 procent av invånarna i Akranes som regelbundet pendlar till Reykjavík för jobb eller skola. Av dessa är det 18 procent som reser till Reykjavík i arbetet och 6 procent på grund av utbildning. Män pendlar oftare för jobbets skull medan kvinnor oftare gör det för någon typ av utbildning.

Hela 66 procent av dem som pendlar reser minst fem gånger i veckan. Ytterligare 29 procent reser två till fyra gånger i veckan. Övriga färdas mellan städerna en gång i veckan eller mer sällan.

Om det fanns en snabbfärja mellan Reykjavík och Akranes uppger 52 procent att de sannolikt eller med säkerhet skulle använda sig av den. 37 procent svarar att de inte skulle välja färjan för att resa mellan städerna.

Kvinnor och höginkomsttagare är mest intresserade av färjetrafik. Män är mindre benägna att ta färjan i stället för andra transportmedel.

När kommunerna diskuterat trafiken har 1 490 isländska kronor föreslagits som pris för överfarten. Det är 55 procent av de tillfrågade som kan tänka sig att resa med färjan som är beredda att betala 1 500 kronor för en biljett. Vidare är det 4 procent som kan betala 1 300 kronor medan 18 procent sätter priset till 1 000 kronor. Resterande 23 procent säger nej till samtliga tre föreslagna prisnivåer.

Här kan du läsa mer om planerna för färjetrafik mellan Reykjavík och Akranes.