onsdag 15 februari 2017

Strejk bakom högsta arbetslösheten på Island sedan 2015

Arbetslösheten på Island ökade till 3 procent under januari. Det är den högsta nivån på nästan två år. Bakom ökningen ligger den pågående strejken bland sjömän. Den har fått arbetsgivare att säga upp anställda i land som bereder fångsterna eftersom det inte finns någon fisk att ta hand om. Om strejken fortsätter kommer arbetslösheten att fortsätta öka. Det uppger Vinnumálastofnun i en prognos.

I januari var det 3 procent som var utan jobb på Island. Det är den högsta nivån sedan april 2015. Jämfört med december 2016 är det en ökning med 0,7 procentenheter.

Huvudskälet till den kraftiga ökningen av antalet arbetslösa är den pågående strejken bland sjömän. Ett resultat av strejken är att många fiskebåtar ligger i hamn. Därför finns det heller inga fångster att ta hand om. En rad företag har därför valt att säga upp anställda på land som bereder fångsterna.

Under hela januari landades bara 7 610 ton fisk i isländska hamnar. Enligt statistik från Hagstofa Íslands var motsvarande siffra för januari 2016 hela 73 612 ton. Fångstens värde sjönk med 83,3 procent.

Om strejken fortsätter räknar Vinnumálastofnun med att ännu fler blir arbetslösa under februari. I vanliga fall brukar skillnaderna mellan januari och februari vara små. Om parterna däremot lyckas komma överens om ett nytt avtal väntas arbetslösheten sjunka på nytt.

Reykjavík är visserligen den viktigaste landningshamnen, men proportionellt är fisket mer betydelsefullt utanför huvudstadsregionen. Arbetslösheten ökar också betydligt mer på landsbygden.

Högst var arbetslösheten i Västfjordarna. Där steg den under januari med 3,9 procentenheter till 5,8 procent. Därefter följde Norðurland eystra med 5,2 procent (+1,9), Suðurnes med 4,5 procent (+1,7), Suðurland med 3,9 procent (+1,5), Austurland med 3 procent (+1,4), Vesturland med 2,7 procent (+1,2), Reykjavíkområdet med 2,4 procent (+0,1) och Norðurland vestra med 1,8 procent (+0,2).

Sex isländska kommuner hade full sysselsättning under januari: Helgafellssveit, Reykhólahreppur och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna samt Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra.

Arbetslösheten var bland kvinnor 3,4 procent under januari. Bland männen var motsvarande siffra 2,7 procent. Gapet mellan könen ökade något under januari.

Av de arbetslösa var 29 procent utländska medborgare. Av dessa var 64 procent polacker.

Under 2016 skapades närmare 7 000 nya arbetstillfällen. Trenden väntas fortsätta i år i synnerhet inom turismnäringen och byggbranschen. Många av de nya jobben kommer att gå till personer som flyttar till Island för att arbeta. Byggbranschen lockar framför allt män medan turismnäringen har en ganska jämn könsfördelning.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.