onsdag 1 februari 2017

Svagt stöd för Islands nya trepartiregering

Bara 35 procent av väljarna ger sitt stöd till Islands nya regering. Det är klart sämre siffror än vid de två senaste regeringsskiftena. Stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid är till och med lägre än de tre partiernas samlade opinionssiffror. Det visar en ny mätning utförd av MMR.

Med sju partier i alltinget, ingen möjlig tvåpartimajoritet och en rad uteslutna samarbeten tog det två och en halv månad att bilda ny regering. Koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid stod knappast högst upp på många önskelistor. Inte minst inom de tre regeringspartierna var det många som hoppats på en annan utgång.

Inte heller väljarna är särskilt entusiastiska över den nya regeringen. Det är bara 35 procent som uppger att de stödjer trepartikoalitionen.

De tre föregående regeringarna - Självständighetspartiet och Socialdemokraterna mellan 2007 och 2009, Socialdemokraterna och Gröna vänstern mellan 2009 och 2013 samt Självständighetspartiet och Framstegspartiet mellan 2013 och 2016 - har alla någon gång haft lägre stöd än så. Men de två senaste - någon mätning gjordes inte av MMR vid regeringsskiftet 2007 - har inledningsvis haft betydligt fler väljare bakom sig.

När Självständighetspartiet och Framstegspartiet tog makten i maj 2013 var stödet i MMR:s första mätning 59,9 procent. Motsvarande siffra för Socialdemokraterna och Gröna vänstern i februari 2012 var 56,1 procent.

Självständighetspartiet behåller positionen som landets största parti med 24,6 procent av väljarstödet. Det är en tillbakagång med 1,5 procentenheter jämfört med den mätning som slutfördes för två veckor sedan.

Även de två koalitionspartierna går bakåt. Ljus framtid får 6,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Renässans får 6,8 procent, ett tapp på 0,1 procentenhet. Tillsammans är stödet för regeringen ändå lägre än för de tre regeringspartierna tillsammans.

Gröna vänstern är med god marginal största oppositionsparti. Väljarstödet är nu 22 procent, en tillbakagång med 2,3 procentenheter.

Piratpartiet backar 1 procentenhet till 13,6 procent, Framstegspartiet ökar 1,5 procentenheter till 12,5 procent och Socialdemokraterna klättrar 0,6 procentenheter till 7 procent.

Närmast alltingets femprocentsspärr är Folkets parti med 3,6 procent (+1,5). Därefter följer Gryning med 1,6 procent (+0,5), Humanistpartiet med 0,5 procent (+0,1), Folkfronten med 0,2 procent (oförändrat) och Isländska folkfronten med 0,1 procent (oförändrat).

Här kan du läsa mer om opinionsläget.