torsdag 2 februari 2017

Vattenstopp kan tvinga Hótel Reykjanes att stänga

Hótel Reykjanes i Västfjordarna kan stå utan vatten efter en tvist med en markägare. Om markägaren gör allvar av sitt hot tvingas hotellet att stänga. Bakgrunden är en konflikt om ett vattenskyddsområde. I dag träffas företrädare för kommunerna Ísafjarðarbær och Súðavíkurhreppur. Förhoppningen är att kunna lösa tvisten och att säkra hotellets framtid.

I det allt mer glesbefolkade Ísafjarðardjúp är Hótel Reykjanes ett självklart stopp för många resenärer. Här finns en av landets bästa badbassänger. Hotellet är dessutom öppet året runt. Att det dessutom finns en bensinpump i Reykjanes gör att hotellet också är betydelsefullt för de boende i Ísafjarðardjúp.

Hótel Reykjanes ligger ungefär mitt emellan Súðavík och Hólmavík på den 20 mil långa sträckan genom Ísafjarðardjúp och över Steingrímsfjarðarheiði. Byggnaderna användes länge som en skola med inackorderingsrum för elever från trakten. 2002 köpte hotellägaren byggnaderna från staten.

Reykjanes ligger i Súðavíkurhreppur, men marken där hotellet ligger ägs av Ísafjarðarbær. Men dricksvattnet kommer från grannfastigheten Reykjarfjörður.

I samband med försäljningen fick hotellägaren löfte från Reykjarfjörðurs dåvarande ägare om fortsatt fri tillgång till vatten. I gengäld fick de boende i Reykjarfjörður gratis besöka badet i Reykjanes.

Efter en tvist med den nuvarande ägaren av Reykjarfjörður riskerar Reykjanes snart att bli av med dricksvattnet. Uppgörelsen mellan parterna har gjort att Súðavíkurhreppur aldrig behövt engagera sig i vattenförsörjningen.

Bakgrunden till tvisten är ett vattenskyddsområde som finns i Reykjarfjörður. Markägaren anklagar hotellägaren för att ha utfört arbeten inom området trots att han 2015 förbjöd detta. Därför tänker markägaren stänga av vattnet till Reykjanes.

Hotellägaren förnekar att några arbeten utförts. Det enda som hotellägaren säger sig ha utfört under de tio senaste åren är städning vid en vattentank.

Nu har hotellägaren vänt sig till både Súðavíkurhreppur och Ísafjarðarbær för att få hjälp att lösa tvisten. I ett brev till kommunerna skriver ägaren att hotellet tvingas att stänga om det inte finns vatten. För verksamheten vore det ödesdigert att behöva avboka alla gäster som väntas under sommaren.

Tvisten har varit uppe i kommunfullmäktige i både Ísafjarðarbær och Súðavíkurhreppur. Bägge kommunerna är angelägna om att lösa situationen och att hotellet ska vara kvar. I dag träffas företrädare för kommunerna för att diskutera saken.

I första hand hoppas kommunerna att kunna undanröja hotet från markägaren om att stoppa vattenförsörjningen. Om inte det lyckas kan det bli aktuellt att ordna vatten till Reykjanes på annat sätt. Eftersom Reykjanes ligger i Súðavíkurhreppur har kommunen ett ansvar för att ordna vattenförsörjningen.

Dispyten går att följa genom brev från både hotellägaren och markägaren som skickats in till kommunerna. Enligt Fréttablaðið vill hotellägaren inte kommentera tvisten.