onsdag 22 februari 2017

Vill se klartecken till ny tunnel under Hvalfjörður

Redan i år anser Vegagerðin att det är nödvändigt att besluta om en andra tunnel under Hvalfjörður. Förra året nyttjades tunneln av drygt 2,3 miljoner fordon. Den ökande turismen gör att trafiken tros fortsätta öka. Därför vill myndigheten snart påbörja bygget av en andra tunnel för att inte riskera att den befintliga tunneln blir ännu mer av en flaskhals.

Den sex kilometer långa tunnel under Hvalfjörður invigdes 1998. Därmed kortade den restiden med närmare en timme. I dag kostar passagen 1 000 isländska kronor för den som inte har något rabattkort.

Nästa år kommer bygget att ha betalats genom passageavgifterna. Det blir då upp till regeringen att besluta om det ska bli gratis att använda tunneln eller om det även i framtiden ska vara avgiftsbelagt.

Mycket talar dock för att avgiften blir kvar. Enligt Vegagerðin blir behovet av en ny tunnel under fjorden allt större. Den skulle kunna finansieras genom fortsatt vägtull.

Förra året passerade 2 355 428 fordon genom tunneln under Hvalfjörður. Det motsvarade en ökning med 15 procent jämfört med 2015. Det var dessutom nytt rekord. I snitt var det 6 436 fordon om dagen som använde tunneln. Det uppger tunnelbolaget Spölur i ett pressmeddelande.

Intäkterna från tunneln uppgick till 1,4 miljarder isländska kronor. Här var ökningen 18 procent. Skälet till att intäkterna ökade mer än trafiken är turismen. Utländska förare utgör en allt större andel av bilisterna - och de betalar i större utsträckning för dyrare enkelpassager än för rabatterade passager.

Hreinn Haraldsson, generaldirektör för Vegagerðin, säger i Morgunblaðið att ett beslut om en ny tunnel behöver tas redan i år. Tidigare har det talats om byggstart 2022 och invigning 2025. Men trafikökningen innebär enligt Hreinn Haraldsson att tunneln behöver dubbleras tidigare:
"Det står klart att en ny tunnel behövs - först och främst på grund av säkerheten men också på grund av kapaciteten. Med denna stora trafikbelastning blir förseningarna under de kommande åren ständigt större och större. Åtminstone under stora trafikdagar."
Enligt Spölur kostar en ny tunnel minst 11 miljarder isländska kronor. Sannolikt blir dock bygget betydligt dyrare. Ett vanligt klagomål på den befintliga tunneln under Hvalfjörður är att den är för brant. Om den nya tunneln inte ska bli lika brant behöver den bli längre. Och det kostar pengar. Dessutom är säkerhetskraven tuffare i dag.

Tanken är att den nya tunneln ska byggas bredvid dagens tunnel. Preliminärt kommer även den att få två körfält. De två tunnlarna kommer då att ha trafik i varsin riktning - något som bland annat bidrar till att minska olycksrisken.

Beslutet om en ny tunnel ligger hos kommunikationsminister Jón Gunnarsson. Vegagerðin har informerat honom om behovet av en utbyggnad. Innan regeringen bestämmer sig kommer den sannolikt att invänta den nya trafikprognos som myndigheten håller på att ta fram.

Här kan du läsa mer om tunneln under Hvalfjörður.