lördag 25 mars 2017

Air Bnb-boomen gör att allt färre bor i centrala Reykjavík

I centrala Reykjavík omvandlas allt fler fastigheter till hotell - och allt fler bostäder hyrs ut genom Air Bnb. Samtidigt minskar också antalet invånare i stadskärnan snabbt. Kommunen Reykjavík växer visserligen. Men den växer inte alls i samma takt som grannkommunerna. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

1998 utgjorde Reykjavíkborna 65 procent av det totala antalet invånare i huvudstadsregionen. Kommunen Reykjavík fortsätter att växa, men inte lika snabbt som grannkommunerna. I dag utgör befolkningen i Reykjavík 57 procent av det sammanlagda antalet invånare i regionen.

Under de fem senaste åren har regionen fått 11 188 nya invånare. Av dessa svarar Reykjavík bara för 3 482 personer. Under samma period har till exempel grannkommunen fått fler nya invånare.

Bostadsbristen i den isländska huvudstaden är förklaringen till den långsammare ökningstakten. Samtidigt har grannkommunerna blivit allt mer attraktiva i takt med att fastighetspriserna skenat i Reykjavík.

I synnerhet i centrala Reykjavík är det allt fler fastigheter som omvandlas till hotell eller hyrs ut genom Air Bnb. Turismens kraftiga ökning gör också avtryck i befolkningsstatistiken.

Så sent som för två år sedan bodde 15 958 personer inom 101 Reykjavík, det postnummer som utgör stadens centrum. Nu har antalet invånare sjunkit till 15 555. Det är det lägsta antalet sedan 2011.

Här kan du läsa mer om befolkningsutvecklingen på Island.