torsdag 2 mars 2017

Dagens citat

"We need control over our currency, which is very volatile. ... Right now our voice is not heard, and we do not have a seat at the table when the final decisions are made."

Jóna Sólveig Elínardóttir, alltingsledamot för Renässans och ordförande för alltingets utrikesnämnd, i The Washington Times om partiets inställning till EU-medlemskap.