tisdag 28 mars 2017

Få oroar sig över terrorattacker på isländsk mark

Få islänningar tror att landet kommer att drabbas av terrordåd som kräver människoliv. Och det är också få islänningar som ofta tänker på något terrorhot mot landet. Sympatisörer till Framstegspartiet och Självständighetspartiet oroar sig oftare för attacker än andra. Det visar en opinionsmätning utförd av Maskína.

Sedan 2015 klassar polisen terrorhotet mot Island som en tvåa på en fyrgradig skala. Den innebär att det inte finns något konkret hot, men att en attack inte kan uteslutas. Enligt rikspolisstyrelsens analysenhet finns inga kända våldsbejakande grupperingar.

Samtidigt har polisen vid flera tillfällen fått kännedom om att terrorkrigare med koppling till Islamiska staten har passerat flygplatsen i Keflavík. Det har då rört sig om islamister som rest mellan Nordamerika och Europa. Dessutom har två män med terrorkopplingar sökt asyl på Island. Bägge har i dag lämnat landet.

Det är heller inte många islänningar som oroar sig för terrorism. Hela 77 procent anser att det är osannolikt att terrordåd som kräver människoliv ska genomföras i landet. Bara 8 procent bedömer risken som sannolik medan 16 procent upplever att den är medelhög.

Islänningar under 25 år och över 65 år tror oftare än andra åldersgrupper att terrorhotet kan bli verklighet. Det gör även personer med enbart grundskoleutbildning och låginkomsttagare. Samma farhågor finns oftare också hos bosatta på Reykjanes och i Suðurland, alltså personer som i stor utsträckning bor nära flygplatsen i Keflavík.

Sympatisörer till Självständighetspartiet och Framstegspartiet säger oftare att terrorattacker kan genomföras i landet. Oron är minst bland Renässans väljare.

En klar majoritet - 76 procent - av islänningarna svarar att de aldrig tänker på något terrorhot. Bara 4 procent funderar ofta på risken för terrordåd. Resterande 20 procent uppger att de ibland tänker på att attacker kan utföras på isländsk mark.

Även här är det de yngsta och de äldsta islänningarna som mer än andra tänker på terrorhot. Kvinnor, låginkomsttagare och personer med grundskoleutbildning har i högre grad också samma funderingar.

Anhängare till Framstegspartiet och Självständighetspartiet funderar mer på terrordåd. Tankar på angrepp på Island förekommer mest sällan hos Piratpartiets sympatisörer.

Här kan du läsa mer om polisens analys av terrorhotet mot Island.