torsdag 23 mars 2017

Fastighetspriser på Island ökar mest i världen

Fastighetspriserna på Island steg med 14,7 procent under 2016. Inte i något annat land i världen ökade priserna lika snabbt. Det är första gången Island toppar denna rankning som sedan 2006 sammanställts av analysföretaget Knight Frank. Året innan steg fastighetspriserna på Island med 9 procent.

De senaste åren har Sverige tillhört de länder i världen där bostadspriserna ökat mest. Under 2016 avmattades ökningstakten. Då steg priserna med 6,1 procent, den tjugoandra högsta ökningen i världen.

Men mest steg alltså priserna på Island. Under 2016 var ökningen 14,7 procent. Året innan steg bostadspriserna med 9 procent.

Det är första gången som Island hamnar i topp. Efter Island kommer Nya Zeeland med en prisökning på 12,7 procent, Malta med 12,4 procent, Kanada med 12,3 procent och Turkiet med 12,2 procent.

I världen var genomsnittsökningen 6 procent under 2015. I rankningen ingår 55 länder.