torsdag 23 mars 2017

Islänningarnas privatekonomi blir allt bättre

En majoritet av islänningarna kan spara pengar varje månad efter att räkningar är betalda. Och det är bara var tionde som inte tjänar tillräckligt för att ha råd med de månatliga utgifterna. Under det senaste året har andelen islänningar som har ekonomiska bekymmer nästan halverats. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Under 2010 var det många isländska hushåll som hade problem med privatekonomin. Var femte hade inte råd att betala sina räkningar eller behövde ta av besparingar för att ha råd med alla utgifter. I dag är det bara var tionde som har samma bekymmer.

Hela 56 procent av islänningarna uppger att de har råd att spara en slant varje månad. Det är 11 procent som kan lägga undan stora belopp medan 45 procent kan spara mindre summor. 34 procent svarar att de precis klarar sig varje månad.

Var tionde får alltså inte inkomsterna att täcka utgifterna. Det är 6 procent som använder besparingar för att betala räkningar och 4 procent som inte har något sparkapital att ta av och som därför i stället tvingas att lägga räkningar på hög.

Hushållens ekonomiska situation har förbättrats avsevärt bara under det senaste året. När Gallup ställde samma fråga för ett år sedan var det 18 procent som inte hade råd med sina räkningar. Andelen som kan spara pengar har ökat med 3 procentenheter. Det är framför allt gruppen som precis får tillvaron att gå runt som har blivit större under året. Den har ökat med 5 procentenheter.

Män och högskoleutbildade har bättre privatekonomi än genomsnittet. Kvinnor och grundskoleutbildade har oftare svårt att få det att gå runt.

Det är 13 procent av kvinnorna som inte har råd med sina räkningar eller bara kan betala dem med hjälp av besparingar. Motsvarande siffra bland männen är 8 procent. I samma situation befinner sig 12 procent av personer med grundskoleutbildning, men 9 procent av islänningar med högskoleutbildning.

Skillnaderna är stora mellan olika väljargrupper. Hela 69 procent av Självständighetspartiets sympatisörer kan spara en slant varje månad. Och det är bara 5 procent av dem som inte kan betala sina räkningar.

Den ekonomiska spännvidden är störst hos Renässans. Här är det 65 procent som kan lägga undan pengar - den näst högsta siffran - men hela 16 procent som inte går runt, vilket är den högsta siffran.

Även de närmaste anhörigas privatekonomi har förbättrats. Nu är det 30 procent som svarar att någon i familjen eller någon släkting lever i fattigdom, en tillbakagång med 5 procentenheter jämfört med förra året. Det är betydligt fler kvinnor än män som sägs leva i fattigdom.