onsdag 29 mars 2017

Kommunchef och öbor larmar om bryggan på Flatey

Färjebryggan på Flatey behöver repareras akut. Det anser såväl kommunchefen Ingibjörg Birna Erlingsdóttir som öbor. Annars riskerar invånarna att bli utan den enda färjeförbindelsen med det isländska fastlandet. Problemen har eskalerat sedan en ny och större färja började användas för trafiken över Breiðafjörður.

På Flatey i Breiðafjörður bor enligt folkbokföringen sex personer året runt. Under sommaren ökar antalet invånare till över hundra. Det är inte bara sommarhusen på ön som är eftertraktade. Då är också turisterna till Flatey många.

För den som inte har egen båt är färjan Baldur enda sättet att ta sig till och från Flatey. Den seglar från Stykkishólmur på Snæfellsnes över Breiðafjörður till Brjánslækur i södra Västfjordarna. Under sommaren stannar färjan på Flatey två gånger om dagen. Under resten av året är stoppen på ön färre.

Hösten 2014 sattes en ny och större färja in på rutten. Det är den åttonde färjan i ordningen som bär namnet Baldur och trafikerar Breiðafjörður. Den färja som nu används har plats för 60 bilar jämfört med 40 bilar på den färja som togs ur bruk för drygt två år sedan.

Bytet har dock inte bara gett större kapacitet. Den större färjan har enligt kommunchefen Ingibjörg Birna Erlingsdóttir ökat slitaget på färjebryggan på Flatey. Hon säger i Morgunblaðið att behovet av förbättringar håller på att bli akut:
"Kommunen är mycket bekymrad över att bryggan på Flatey håller på att brytas ned och kan vara farlig."
Situationen kompliceras av att det råder oenighet om vem som ansvarar för bryggan. Flatey tillhör kommunen Reykhólahreppur. Där pekas myndigheten Vegagerðin ut som ansvarig. Men enligt myndigheten är ansvarsfrågan alltjämt ett frågetecken. Och innan det är uträtat blir det sannolikt inga pengar till några reparationer.

Bryggan ligger i anslutning till en gjuten hamnplan. Närmast land är bryggans äldsta del. Det är den som enligt Ingibjörg Birna Erlingsdóttir är i sämst skick. Den nyare delen är i något bättre skick, men även den börjar bli sliten.

Bonden Magnús Arnar Jónsson är en av de bofasta på Flatey. Han säger i Morgunblaðið att bryggans skick försämrats avsevärt:
"Många stolpar har blivit mycket osäkra, delar har gett vika och däcket behöver förnyas."
Alla leveranser av förnödenheter, post och annat till Flatey görs med färjan Baldur.

Här kan du läsa mer om Flatey.