lördag 4 mars 2017

Kommunen köper Gufuskálar för att satsa på turism

Snæfellsbær köper Gufuskálar utanför Hellissandur av staten. Målet är att byggnaderna ska användas inom turistnäringen. Gufuskálar hamnade i statens ägo när USA skrotade radionavigeringssystemet Loran. Den 412 meter höga masten - som är Islands högsta byggnadsverk - ingår inte i köpet. Masten används av RÚV för långvågssändningar.

När radionavigeringssystemet Loran togs i bruk blev Gufuskálar på Snæfellsnes under 1960-talets början en viktig länk i kedjan. Gufuskálar ligger just utanför Hellissandur inte långt från näsets västligaste punkt. Både sjö- och luftfart använde Loransystemet för att navigera.

Vid Gufuskálar finns byggnader på totalt 3 300 kvadratmeter. Det handlar om två flerfamiljshus, ett fristående hus, samlingslokalen Jarlinn och sex olika förrådsbyggnader. När Loranstationen var i drift bodde de anställda i området.

Det är nu snart trettio år sedan Loranstationen togs ur bruk. Byggnaderna skänktes då till staten. Public service-bolaget RÚV fick masten som i dag används för långvågssändningar. Masten är 412 meter hög och det högsta byggnadsverket på Island.

De övriga byggnaderna användes länge av räddningstjänsten för olika utbildningar. De senaste åren har det dock inte varit mycket verksamhet på Gufuskálar. Ett av husen är bebodda och ett annat används av ett företag inom turistindustrin. De övriga står tomma. Flera av dem är i behov av renovering.

Nu rapporterar Morgunblaðið att Snæfellsbær köpt byggnaderna av staten. Kommunchefen Kristinn Jónasson säger till tidningen att Gufuskálar bäst utnyttjas av turistbranschen. Kommunen ser köpet som ett långsiktigt projekt där lokalpolitikerna får möjlighet att ha inflytande på områdets framtid:
"Vi ser olika möjligheter med köpet av Gufuskálar med tanke på turismen."
Gufuskálar ligger alltså inte långt från den västligaste punkten på Snæfellsnes. Ytterligare ett par mil västerut ligger dock Látrabjarg i Västfjordarna.