fredag 17 mars 2017

Kraftig nedgång för isländsk arbetslöshet väntar i mars

Efter sjömansstrejkens slut sjönk arbetslösheten kraftigt på Island. Men strejkslutet slår igenom på allvar först om en månad. Då skapas dessutom betydligt fler tillfälliga jobb. I februari var det 2,9 procent av islänningarna som saknade jobb, en minskning med 0,1 procentenheter. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I februari var det i snitt 2,9 procent av islänningarna som var utan jobb. Nedgången från januari var 0,1 procentenheter. Den sjömansstrejk som avslutades under februari gör dock att bilden är något missvisande.

Under strejken varslades en stor mängd anställda inom fiskeindustrin om uppsägning. Varslen berörde personal i land som tar hand om fångsterna. Efter strejkens slut har samma personer som varslades i stor utsträckning återvänt till sina arbeten. Detta slår dock igenom i statistiken på allvar först under mars.

I slutet av januari var 5 808 personer arbetslösa. I slutet av februari hade antalet sjunkit till 4 587 personer. Snittet var dock 5 082 arbetslösa.

Vinnumálastofnun räknar därför med en kraftig nedgång under mars. Det är dessutom då allt fler säsongsjobb skapas inom turistindustrin. Dessa arbetstillfällen kommer att pressa ned arbetslösheten ytterligare.

Under februari låg arbetslösheten still eller sjönk i hela landet utom i huvudstadsregionen. Den var högst i Västfjordarna med 5,3 procent, en tillbakagång med 0,5 procentenheter. Därefter följde Norðurland eystra med 4,9 procent (-0,3), Suðurnes med 4,4 procent (-0,1), Suðurland med 3,6 procent (-0,3), Austurland med 2,8 procent (-0,2), Vesturland med 2,7 procent (oförändrat), Reykjavíkområdet med 2,5 procent (+0,1) och Norðurland vestra med 1,8 procent (oförändrat).

Fem isländska kommuner hade full sysselsättning under februari: Skorradalshreppur, Helgafellssveit och Reykhólahreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna och Skagabyggð i Norðurland vestra.

Vid årsskiftet fanns 20 273 utländska medborgare på den isländska arbetsmarknaden. Andelen - 10,3 procent - är den högsta i landets historia. Ökningen ser ut att fortsätta under 2017. Hittills i år har 312 arbetstillstånd utfärdats. Under de två första månaderna 2016 var motsvarande siffra 231.

Medborgare från 47 olika länder har i år fått arbetstillstånd på Island. Flest kommer från USA och Filippinerna.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.