lördag 18 mars 2017

Landsbankis konkursbo förlikar med revisorn PWC

Stämningsansökan mot Price Waterhouse Coopers är historia. Landsbankis konkursbo förlikar i stället med revisionsföretaget. I stämningen krävde konkursboet PWC på 100 miljarder isländska kronor. Enligt konkursförvaltaren hade företagets revisorer missat många av de uppenbara bristerna i bankens redovisning före kraschen.

Vilseledande redovisning gjorde att både Glitnir och Landsbanki kunde drivas vidare trots att det egna kapitalet var för litet. Under det sista året före kraschen hösten 2008 fortsatte verksamheten i strid med gällande lag. Ändå godkände revisionsföretaget Price Waterhouse Coopers samtliga kvartalsrapporter och årsredovisningar utan några som helst anmärkningar.

För fem år sedan valde Glitnirs och Landsbankis konkursbon att stämma Price Waterhouse Coopers. Med Glitnir förlikade revisionsföretaget i november 2013. Mot att företaget betalade en okänd summa till konkursboet drevs inte rättsprocessen vidare.

Nu har en liknande överenskommelse gjorts mellan Landsbankis konkursbo och Price Waterhouse Coopers. Inte heller den här gången är det känt vad företaget betalar för att slippa rättsprocessen.

Konkursboet krävde i stämningsansökan Price Waterhouse Coopers på 100 miljarder isländska kronor. Så stor var enligt konkursförvaltaren den skada som Landsbanki drabbats av på grund av undermålig revision.

I ett pressmeddelande skriver konkursförvaltaren att överenskommelsen är en acceptabel lösning för konkursboet och att den eliminerar riskerna för höga rättegångskostnader.

Här kan du läsa mer om stämningarna mot Price Waterhouse Coopers.