fredag 24 mars 2017

Ljus framtid och Renässans utanför alltinget i ny mätning

Både Ljus framtid och Renässans hade mist samtliga platser i alltinget om det hade varit val i dag. Inget av de två regeringspartierna är i närheten av att klara femprocentsspärren. Självständighetspartiet behåller positionen som landets största parti följt av Gröna vänstern. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið.

Vid ett alltingsval i dag hade bara fem partier klarat femprocentsspärren. I olika opinionsmätningar har både Ljus framtid och Renässans länge balanserat på spärren. Nu hamnar bägge utanför alltinget. Det betyder också att trepartikoalitionen med Självständighetspartiet skulle spricka.

Självständighetspartiet behåller positionen som Islands största parti med 32,1 procent av väljarstödet. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med Fréttablaðiðs senaste väljarbarometer som gjordes i mitten på december förra året.

Gröna vänstern är mätningens stora vinnare. Partiet får nu 27,3 procent, en uppgång med hela 10,3 procentenheter.

Piratpartiet är alltjämt det tredje största partiet. Stödet är 14,3 procent, en ökning med 1,2 procentenheter.

Socialdemokraterna går från sjunde till fjärde största parti med 8,8 procent, en uppgång med 3,2 procentenheter. Siffran är partiets bästa i Fréttablaðiðs mätningar på nästan ett helt år.

Framstegspartiet backar 2,7 procentenheter till 7 procent. Det är det lägsta stödet hos Fréttablaðið på tio månader.

Stödet för såväl Ljus framtid som Renässans har närmast kollapsat under de tre senaste månaderna. Ljus framtid minskar 7,1 procentenheter till 3,8 procent. Renässans tappar 7 procentenheter till 3,1 procent. Inget av partierna skulle alltså få några mandat i alltinget om det var val i dag.

Det är uppenbart att Ljus framtid och Renässans hittills inte vunnit på regeringssamarbetet med Självständighetspartiet. Historiskt har det närmast varit tradition att partier som ingår i koalitioner med Självständighetspartiet förlorar väljarstöd. Eftersom det partiet i regel är störst kan väljarflykten bero på att de mindre partierna inte får igenom tillräckligt av sin politik för att sympatisörerna ska vara nöjda.

Folkets parti får 2,7 procent, en tillbakagång med 0,8 procentenheter.

Om detta var ett valresultat skulle Självständighetspartiet få 23 mandat, Gröna vänstern 19 mandat, Piratpartiet 10 mandat, Socialdemokraterna 6 mandat och Framstegspartiet 5 mandat. Gröna vänstern skulle till exempel kunna bilda majoritet ihop med Piratpartiet och Socialdemokraterna.