onsdag 22 mars 2017

Nu står alla gårdar tomma på norra Melrakkaslétta

För inte så länge sedan fanns ett tjugotal gårdar med året runt-boende på norra Melrakkaslétta. Men i dag är hela sträckan från Leirhöfn till Raufarhöfn öde. Nu finns här bara sommarboende på de gamla gårdarna. Och ingen av dem tror att regionen åter kommer att befolkas även under vintrarna. Det rapporterar Vísir.

Melrakkaslétta på nordöstra Island är den nordligaste delen av det isländska fastlandet. Avståndet till polcirkeln är några få kilometer. För bara några årtionden sedan fanns invånare på ett tjugotal gårdar i regionen. Då var det - med undantag för öborna på Grímsey - de nordligast belägna bosättningarna i landet.

Tillvaron på Melrakkaslétta var ofta hård. En dålig grusväg slingrar sig mellan tätorterna Kópasker i väster och Raufarhöfn i öster. I de många små sjöarna finns rikligt med fisk. Stränderna är kantade av drivved. Men mycket av marken är stenig och lämpar sig inte ens för bete.

En dryg mil norr om Kópasker ligger Leirhöfn. Där finns en samling av gårdar. Och där ligger Reistarnes, den enda kvarvarande gården på hela Melrakkaslétta förutom Höfði just utanför Raufarhöfn. De övriga gårdarna vid Leirhöfn står nu tomma under vintrarna.

När Níels Árni Lund växte upp på gården Miðtún bodde drygt 50 personer i nio olika gårdar vid Leirhöfn. Han har nyligen skildrat bygdens historia i tre band. Han säger till Vísir att det inte är länge sedan som även fisket levde på Melrakkaslétta:
"Här bedrevs fiske in på 1980-talet och då fanns det naturligtvis fem, sex, sju båtar här, som nu är fast här i Leirhöfn."
Under somrarna är det många som återvänder till de gamla gårdarna. Flera har ejdrar som häckar på sina marker. En som får intäkter från ejderdun är Baldur Hólmsteinsson på Grjótnes. Han säger till Vísir att Melrakkaslétta skulle kunna befolkas på nytt:
"Det finns tillräckligt med mark att kultivera om människor skulle vilja hålla djur eller göra något liknande."
Sigurður Mar Óskarsson på Ásmundarstaðir håller inte med. För att Melrakkaslétta ska kunna blomstra på nytt krävs nya näringar som turism. Han säger till Vísir att han inte tror att de traditionella näringarna kan vända utvecklingen:
"Detta kommer inte att befolkas som det var - inte med traditionell lantbruksanvändning."
Eftersom norra Melrakkaslétta är öde under vinterhalvåret hålls heller inte vägen öppen. Det underlättar inte för personer som skulle vara intresserade av att flytta till regionen. Och det är drygt tio mil till närmaste större stad som är Húsavík. De två närmaste tätorterna, Raufarhöfn och Kópasker, erbjuder inte längre mycket samhällsservice eftersom även de förlorat invånare.

Här kan du läsa mer om Melrakkaslétta.