onsdag 8 mars 2017

Ny kris i Raufarhöfn när rederi slutar fiska till våren

I vår upphör Hólmsteinn Helgason ehf. med allt fiske i Raufarhöfn. Rederiet får inga kvoter från Byggðastofnun. Fiskekvoterna går i stället till rederiet GPG. Nu försvinner minst sju arbetstillfällen från den krisande orten. De 100 ton fisk extra som myndigheten ger till GPG garanterar inga nya jobb i Raufarhöfn.

Raufarhöfn på nordöstra Island har länge varit en ort som förknippats med negativa rubriker. Det har handlat om fiskekvoter, invånare, samhällsservice och jobb som försvunnit från Raufarhöfn.

Men de senaste åren har utvecklingen vänt. Vid årsskiftet bodde 189 personer i Raufarhöfn - den högsta siffran på fem år. Bakom trendbrottet ligger att fler jobb skapats på orten. Ett av de företag som satsat i Raufarhöfn är Hólmsteinn Helgason ehf. För två år sedan började rederiet ta hand om fångsterna på orten.

Hólmsteinn Helgason ehf. har också på andra sätt investerat i Raufarhöfn. Nyligen köpte rederiet ortens enda hyreshus. Ett av skälen till köpet var att kunna erbjuda lägenheter till personalen.

Rederiet är dessutom en av de nya ägarna till Hótel Norðurljós, ortens hotell som kommunen nu sålt. Hólmsteinn Helgason ehf. har också förhoppningar om ökande turism till Raufarhöfn. Övriga ägare är två privatpersoner. Priset för hotellet var 20 miljoner isländska kronor.

Nu ser utvecklingen i Raufarhöfn ut att vända på nytt. I vår upphör Hólmsteinn Helgason ehf. med allt fiske i minst ett år. När fisket av stenbit är slut kommer verksamheten att läggas ned åtminstone tillfälligt.

Hólmsteinn Helgason ehf. har två båtar och tiotalet anställda. Av dessa är sju personer fast anställda. De har nu fått besked om att det snart inte kommer att finnas något jobb.

Rederiet har under en längre tid kämpat för att få verksamheten att löna sig. Den allt starkare isländska kronan har gjort det allt svårare att exportera fisk. Hólmsteinn Helgason ehf. hade räknat med att få del av de bygdekvoter som myndigheten Byggðastofnun delar ut till samhällen där fiskeindustrin annars riskerar att försvinna.

Sedan tidigare har GPG, ett rederi som har verksamhet i Húsavík och Raufarhöfn, en bygdekvot på 400 ton fisk på två år. GPG har nu fått ytterligare 100 ton från Byggðastofnun. Utan extra kvoter anser sig inte Hólmsteinn Helgason ehf. kunna fortsätta utan att undvika konkurs. Beslutet blir därför att upphöra med fisket.

Sigurður Árnason vid Byggðastofnun säger i Fréttablaðið att myndigheten försökt få de två rederierna att samarbeta. När detta inte visade sig möjligt togs beslutet att ge kvoten på 100 ton till GPG eftersom det ansågs främja stabilitet i fiskenäringen i Raufarhöfn. Det finns dock inga krav på att GPG ska anställa fler.

Kristján Þór Magnússon, kommunchef i Norðurþing, säger i Fréttablaðið att förlusten av tiotalet jobb i ett litet samhälle som Raufarhöfn är ett hårt slag:
"Man har sökt efter sätt att öka arbetstillfällena och denna särskilda bygdekvot var sannerligen ett led i att försöka att stärka näringslivet. ... Om inte dessa tio jobb kan hittas någon annanstans är det mycket dåligt."
Om jobben försvinner kan det innebära att hela familjer flyttar från orten. Guðrún Rannveig Björnsdóttir, som driver den enda livsmedelsbutiken i Raufarhöfn, säger i Fréttablaðið att många är upprörda över Byggðastofnuns beslut:
"Allt står i brand och människor kommer att flytta härifrån."
Hólmsteinn Björnsson, som är vd för Hólmsteinn Helgason ehf, uppger för RÚV att planerna för att renovera hyreshuset och hotellverksamheten inte påverkas av beslutet att sluta med fisket.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i Raufarhöfn.