tisdag 7 mars 2017

Ny lag ska ge konkurrens på lika villkor för mejerier

Mjólkursamsalan måste ta emot all mjölk i hela landet. Upp till en femtedel av den måste säljas vidare till konkurrerande mejeriet - och det utan några prispåslag. Det är några av de förändringar som fiske- och jordbruksminister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir föreslår för att öka konkurrensen på marknaden.

Den isländska mejerijätten Mjólkursamsalan, MS, har i dag en närmast total dominans när det gäller mjölkprodukter. De enda konkurrenterna är några små nischmejerier. MS kontrollerar 98 procent av marknaden.

Allt fler konsumenter har dock börjat vända sig till konkurrenterna. MS har i en rad uppmärksammade fall utmanat eller brutit mot konkurrenslagstiftningen. Mejeriet har sålt vidare mjölkråvara till konkurrenter till betydligt högre priser än till mejerier som ingår i den egna koncernen.

MS har konsekvent hävdat att företaget följer regelverket. Turerna kring MS gjorde dock att både Renässans och Ljus framtid gick till val på att reformera systemet. Nu har fiske- och jordbruksminister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skickat ut ett sådant förslag på remiss.

Förslaget innehåller inga radikala förändringar. Men det innehåller flera steg som ska underlätta för konkurrenter att ta sig in på marknaden.

Enligt förslaget får MS även i fortsättningen behålla skyldigheten att ta hand om all mjölk som produceras i landet. MS blir dock skyldigt att sälja vidare upp till 20 procent av råvaran till oberoende mejerier.

Vidareförsäljningen får inte ske med något prispåslag. Försäljningspriset ska i stället avgöras av en särskild nämnd. Genom en sådan bestämmelse ska MS alltså inte kunna gynna koncernen genom att sälja till lägre priser till företag inom den egna sfären och till högre priser till konkurrenter.

Förslaget sätter dessutom stopp för ytterligare dominans från MS sida. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir vill förbjuda samarbeten där MS kan dra fördel av sin storlek. Det blir inte heller tillåtet att gå ihop med andra mejerier.

Tillsynen ska utföras av konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið. Myndighetens uppdrag blir att se till så att mejerierna konkurrerar på lika villkor.

Förslaget är nu ute på remiss till och med den 17 mars. Först därefter kommer beslutet om hur det förslag som ska läggas fram i alltinget ska se ut.

Här kan du läsa mer om MS.