torsdag 9 mars 2017

Översvämning i Öræfajökull når ringvägen på 20 minuter

Översvämningar från Öræfajökull kan drabba ringvägen efter bara 20 minuter. Och vattenmassorna riskerar att bli enorma. Dessutom kan de nå fram till ringvägen innan det funnits tid att evakuera området. Det framgår av den riskbedömning som forskare och myndigheter gjort för Öræfajökull, rapporterar RÚV.

Öræfajökull är den sydligaste vulkanen i Vatnajökull. Den har bara haft två utbrott sedan Island befolkades. Explosionsutbrottet 1362 är sannolikt det största i landets historia. Enorma mängder lava strömmade längs fjällets sluttningar. Utbrottet 1727 var också jättelikt. Det orsakade översvämningar och lade delar av sydöstra Island under lava. Mellan 250 och 400 personer omkom.

Inte många detaljer är kända om de tidigare utbrotten. Det första varade i ungefär fyra månader. Det andra pågick i omkring nio månader.

De senaste åren har allt fler forskare börjat intressera sig för Öræfajökull. De första jordskalven på mycket länge registrerades under 2011. Sedan dess har - med undantag för 2012 - aktiviteten fortsatt varje år.

Det handlar dock inte om några kraftiga skalv. Magnituden ligger mellan 1 och 2. Jordskalven sker på cirka 20 kilometers djup. Sannolikt har de kopplingar till magmarörelser och inte till kontinentalplattornas rörelser.

Öræfajökull är en vulkan som tros påminna om Eyjafjallajökull. Det innebär att magman rör sig mycket långsamt uppåt i berget och att jordskalv inte alls är lika vanligt som vid exempelvis Katla. Det är troligt att ett utbrott föregås av flera år av jordskalvssvärmar.

Men Öræfajökull har jämfört med Eyjafjallajökull en helt annan förstörelsekapacitet. Det handlar om en betydligt större vulkan - den största på Island - som är belägen i ett område där bebyggelsen i dag inte är stor.

Forskare och experter från Háskóli Íslands, Veðurstofa Íslands och Almannavarnir har nu gjort en riskbedömning av Öræfajökull. Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att det finns goda skäl att övervaka Öræfajökull på samma sätt som Katla:
"En av slutsatserna av denna riskbedömning är att övervakningssystemet kunde vara bättre för att veta när rörelser i jordskorpan skapas. Där kunde vara fler jordskalvsmätare, gps-mätare och vattenmätare som jämförelse med systemet som finns runt Katla, för precis som där kan det komma en stor översvämning från Öræfajökull och vi behöver vara beredda. Det kommer sannolikt att dröja en tid från de första tecknen till att ett utbrott bryter ut, men beredskapsplaner görs inte på kort tid."
Riskbedömningen visar enligt RÚV att översvämningar kan nå ringvägen på 20 till 30 minuter. Samtidigt tar det minst 35 minuter att evakuera området. Vattenmassorna kan alltså lägga ringvägen och andra vägar under vatten innan någon utrymning har hunnit genomföras.

Området som riskerar att drabbas av översvämningar är 340 kvadratkilometer stort. Det sträcker sig från Skaftafell i väster till Kvíarjökull i öster.

Om utbrottet sker i kratern kan översvämningarna bli dubbelt så stora som när Grímsvötns utbrott vid Gjálp 1996 spolade bort bland annat kraftledningar, vägar och bron över Skeiðará längs ringvägen. Då tog det 30 timmar för utbrottet att smälta det 500 meter tjocka istäcket. Takten var cirka 5 000 kubikmeter smältvatten i sekunden.

Risken för ett snabbt förlopp gör att en evakuering måste påbörjas innan utbrottet kommer. Faran tros dock inte vara akut. På samma sätt som Eyjafjallajökull är det troligt att förvarningar kommer i form av jordskalv som blir allt grundare i takt med att magman rör sig uppåt. Magnús Tumi Guðmundsson säger till RÚV att det ändå är viktigt att påbörja förberedelserna:
"Vi räknar inte med ett utbrott i sommar eller nästa år, men vi vill ha planer och veta vilken effekt ett utbrott där kan ha så vi att kan reagera i tid."
Páll Einarsson, som även han är professor i geofysik vid Háskóli Íslands, har en liknande uppfattning. Han säger till Vísir att utvecklingen vid Öræfajökull är "anmärkningsvärd", men att det i dagsläget inte finns någon anledning till oro:
"Det tog Eyjafjallajökull arton år från att vi först lade märke till ökande jordskalvsaktivitet tills det utbrottet kom. Vi talar om en sådan tidsskala i detta fall."
Här kan du läsa mer om Öræfajökull.