torsdag 30 mars 2017

Piratpartiet vill folkomrösta om EU-förhandlingar 2018

Redan våren 2018 bör Island hålla en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid. Väljarna får då ta ställning till om de ska återupptas eller inte. Bakom förslaget står samtliga tio piratpartister i alltinget. I motionen skriver de att det är viktigt att genom en folkomröstning tydliggöra Islands förhållande till EU.

Det har nu gått drygt fyra år sedan den dåvarande rödgröna regeringen frös förhandlingarna om EU-medlemskap. Socialdemokraterna gick in i samtalen med en förhoppning om att hinna med dem på rekordsnabba 18 månader. Men snart stod det klart att det inom koalitionspartnern Gröna vänstern fanns politiker med en helt annan syn på förhandlingarna.

När förhandlingarna lades på is var det för att undvika en regeringskris. Socialdemokraterna och Gröna vänstern hoppades få nytt förtroende av väljarna. Hos Gröna vänstern var dock EU en så laddad fråga att det ansågs omöjligt att gå till val samtidigt som förhandlingarna pågick.

Under valrörelsen våren 2013 utlovade både Självständighetspartiet och Framstegspartiet en folkomröstning om förhandlingarnas framtid. Men efter regeringsskiftet valde de snart att svika löftet. I stället meddelades EU om att Island inte avsåg att återuppta förhandlingarna och att statusen som kandidatland skulle strykas.

Den ansökan om medlemskap i unionen som lämnades in sommaren 2009 har dock inte återkallats formellt. Efter stora protester valde den förra regeringen att enbart stoppa alla överläggningar och upplösa alla arbetsgrupper.

Inför alltingsvalet i oktober förra året talade både Renässans och Ljus framtid om en folkomröstning. Här fick partierna efter valet backa ganska långt för att komma överens med koalitionspartnern Självständighetspartiet.

Renässans har nu lovat att det kommer ett förslag om en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid under mandatperiodens slut. Men det kommer att läggas av enskilda ledamöter och inte av regeringen. Kompromissen mellan de tre partierna innebär samtidigt att regeringen inte ska spricka på grund av förslaget eftersom Självständighetspartiet motsätter sig förhandlingar och inte kommer att rösta för det.

Men redan nu kommer ett förslag som utmanar regeringspartiernas överenskommelse. Det är de tio piratpartisterna i alltinget som lagt en motion om en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid redan våren 2018. Det framgår inte av förslaget, men en sådan omröstning skulle kunna hållas samtidigt som kommunalvalen.

I folkomröstningen får väljarna säga ja eller nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Om det blir ett ja ska alltinget och regeringen på nytt börja förhandla om villkoren för ett isländskt EU-inträde.

I motionen skriver piratpartisterna att Islands förhållande till EU i dag är oklart. Det beror på den tidigare regeringens otydliga agerande i frågan. Dåvarande utrikesministern Gunnar Bragi Sveinsson sägs också ha agerat utan stöd från alltinget. En folkomröstning ska alltså räta ut de frågetecken som finns kvar.

Det är inte troligt att förslaget får majoritet i alltinget. För att det ska kunna bli verklighet krävs rösterna från Renässans ledamöter - och inte ens med dem är det säkert att stödet räcker.

För Renässans riskerar situationen att bli problematisk. Väljarstödet för partiet har rasat sedan regeringen tillträdde i januari i år. Många väljare tycker att partiet kompromissat bort för många hjärtefrågor i samarbetet med Självständighetspartiet och Ljus framtid.

Om Renässans röstar för att fälla Piratpartiets förslag väntar ännu en svekdebatt. Men om Renässans röstar ja finns det risk för en regeringskris. Det har i regeringssamarbetet varit underförstått att partiets förslag om en folkomröstning ska komma under mandatperiodens sista år.

Frågan är nu om Renässans kommer att rösta ned ett identiskt förslag för att det kommer för tidigt. Och frågan är vad partiets väljare kommer att säga om detta.

Här kan du läsa mer om Renässans och EU.