måndag 27 mars 2017

Regeringen backar - lägger 1,2 miljarder på vägbyggen

Regeringen lägger ytterligare 1,2 miljarder isländska kronor på investeringar i vägnätet. Beslutet kommer efter hård kritik och flera demonstrationer. I höstas beslutade alltinget om betydligt större satsningar än de som nu genomförs. Inget av de arbeten som nu påbörjas får dock tillräckligt med pengar för att kunna slutföras.

Kommunikationsminister Jón Gunnarsson har de senaste veckorna utsatts för hård kritik. I oktober förra året klubbade alltinget en plan för 2017 års infrastruktursatsningar. Där öronmärktes 14,5 miljarder isländska kronor för vägbyggen.

Men så blev det inte. Enligt regeringen fanns det inte ekonomiska resurser för att genomföra de satsningar som utlovats. Kvar av anslaget till vägbyggen blev bara en tredjedel av de pengar som alltinget beslutade om.

Några av de vägbyggen som lades på is var bland annat en ny bro över Hornafjarðarfljót och en asfaltering av ringvägen i Berufjörður. Här reagerade lokalbefolkningen med ilska riktad mot Jón Gunnarsson. I protest mot ministerns agerande blockerade demonstranter vid flera tillfällen ringvägen flera timmar i följd.

Då var beskedet från Jón Gunnarsson att protesterna inte skulle ge något resultat. Men nu vänder regeringen i frågan. Redan i år utökas anslagen till vägbyggen med 1,2 miljarder isländska kronor.

Beskedet innebär att sju projekt kan påbörjas. Men inget av dem får tillräckligt med pengar för att kunna slutföras. Det finns från regeringens sida inga löften om när arbetena ska vara färdiga.

De projekt som nu får pengar tillhör de områden där lokalbefolkning och näringsliv varit mest kritiska mot regeringen. Mest pengar - 520 miljoner isländska kronor av behovet på 800 miljoner - går till det fortsatta bygget av en väg mellan Dettifoss och Ásbyrgi på Jökulsá á Fjöllums västra sida. Detta är ett projekt som gång på gång försenats av uppskjutna anslag.

Näst mest går till asfaltering av ringvägen i Berufjörður - den plats där lokalbefolkning genomfört flera demonstrationer i protester mot grussträckans skick. Hit går 300 miljoner av utlovade 400 miljoner.

Det blir 200 miljoner - av planerade 1 miljard - till en ny bro över Hornafjarðarfljót och en förkortning av ringvägen. Även här har boende i protest mot regeringen spärrat av ringvägen för all trafik.

Lika mycket pengar går till en ny sträckning av väg 60 genom Gufudalssveit. I det beslut som klubbades i alltinget gick 1,2 miljoner till projektet. Vidare går 150 miljoner till en ny väg förbi Kjósarskarð på västra Island, 125 miljoner till nya Uxahryggjavegur - som ska knyta ihop Borgarfjörður och södra Island - och 25 miljoner till Skógarstrandarvegur på norra Snæfellsnes.

Men flera utlovade satsningar uteblir helt och hållet. Någon ny väg över Dynjandisheiði kommer inte att påbörjas. Inte heller tas det några steg mot förbättringar av vägen till Borgarfjörður eystri. Och inga projekt i landets sydvästra hörn får några ytterligare anslag.

I ett pressmeddelande uppger Jón Gunnarsson att beslutet är en följd av det stora behovet av förbättrade vägar - inte minst på grund av den ökande turismen. Som mest fanns under förra året omkring 22 000 hyrbilar på de isländska vägarna och de kördes tillsammans ungefär 540 miljoner kilometer.

Jón Gunnarsson själv har tidigare sagt att vägtullar skulle kunna vara ett sätt att finansiera utbyggnad och förbättringar av vägnätet. Tanken är att betalstationer skulle placeras på ett sådant sätt att främst turister skulle behöva stå för avgifterna. Idén har dock fått kritik från en rad kommuner i närheten av Reykjavík.

Teitur Björn Einarsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, har i stället föreslagit att utförsäljning av statliga tillgångar ska finansiera infrastruktursatsningar. I en debattartikel i Fréttablaðið nämnde han alkohol- och tobaksmonopolet ÁTVR som något som skulle kunna säljas ut och privatiseras.

Regeringens vändning i frågan får ett blandat mottagande. Berglind Häsler, som är en av initiativtagarna till demonstrationerna i Berufjörður, säger till Vísir att hon är mycket nöjd med beslutet. Hon litar dock inte på att bygget faktiskt blir av förrän det har påbörjats:
"Jag tycker att det är fantastiskt att de har lyssnat på de stora demonstrationer som var över hela landet och reagerat på det. Det visar människor att demokratin fungerar."
Haukur Már Sigurðsson i Patreksfjörður är en av dem som står bakom en namninsamling med krav på att vägen genom Gufudalssveit prioriteras. Han säger i Morgunblaðið att han inte alls är nöjd. Den planerade sträckan är cirka två mil. En kilometer väg kostar ungefär 100 miljoner isländska kronor. Det innebär att anslaget bara räcker till en tiondel av sträckan:
"Dessa nyheter är en besvikelse, en stor besvikelse."
Namninsamlingen har nu undertecknats av 7 000 personer. Initiativtagarna planerar nu en konsert där syftet är att visa sitt missnöje med regeringens hantering av frågan.

Här kan du läsa mer om protesterna mot Jón Gunnarsson.