tisdag 14 mars 2017

Seltjarnarnes skriver protokoll för möten som inte hållits

I Seltjarnarnes behövs inga möten för att skriva ett protokoll. När kommunstyrelsen träffas kommer protokollet - inklusive listan över närvarande - två dagar före mötet. Självständighetspartiet, som har egen majoritet i kommunen, anser att det handlar om helt normala arbetsmetoder. Socialdemokraterna ifrågasätter däremot att protokollet skrivs före mötet.

1948 blev Seltjarnarnes en egen kommun. Med en areal på 2,3 kvadratkilometer är det Islands till ytan minsta kommun. Med 4 415 invånare placerar sig Seltjarnarnes sett till befolkningen på plats elva.

Redan i det första kommunalvalet i januari 1948 fick Självständighetspartiet majoritet. Partiet fick då 57,6 procent av rösterna mot 42,4 procent för en lokal lista med liberal framtoning. Det gav Självständighetspartiet tre av fem platser i kommunfullmäktige.

Sedan dess har Självständighetspartiet fortsatt att dominera i kommunen. I senaste valet våren 2014 fick partiet 52,6 procent. Valsegern säkrade partiet fyra av sju mandat. Socialdemokraterna fick två platser i fullmäktige och en plats gick till lokala Neslistan.

Självständighetspartiet tycks ha vanan inne att få sin vilja fram i kommunen. I förra veckan berättade Guðmundur Ari Sigurjónsson, som representerar Socialdemokraterna i kommunstyrelsen, att protokollet från torsdagens möte skickades ut redan under tisdagen.

I protokollet har kommunchefen Ásgerður Halldórsdóttir inte bara listat vilka som närvarade. Hon har också redogjort för diskussioner som fördes under mötet. Hon skriver bland annat att ett bidrag beviljades "i enlighet med diskussioner vid mötet".

Guðmundur Ari Sigurjónsson ifrågasätter om det över huvud taget finns någon poäng med att närvara vid möten om till och med protokollen är skrivna i förväg. Han ställer sig också frågande till vad han på Facebook kallar för "fullkomligt normala arbetsmetoder hos Självständighetspartiet i Seltjarnarnes".

Enligt Guðmundur Ari Sigurjónsson är förfarandet snarare regel än undantag. Han säger till Nútíminn att agerandet återspeglar att Självständighetspartiet haft makten i kommunen ända sedan den grundades:
"Man kan bara dyka upp, få sitt kaffe och stämpla ut."
Ásgerður Halldórsdóttir håller inte med om att det skulle vara anmärkningsvärt eller olämpligt att protokoll skrivs och skickas ut före mötet. Hon säger till Vísir att de i förväg skrivna protokollen underlättar mötena:
"Kommunchefen förbereder en dagordning och gör ett utkast till tänkbart protokoll och presenterar det. Mer komplicerat än så är inte detta och så har det alltid varit."
Det slutliga protokollet från kommunstyrelsens möte i torsdags har ännu inte publicerats.