söndag 16 april 2017

Åtta av tio islänningar handlar på nätet

Island kommer på tredje plats i Europa när det gäller näthandel. Det senaste året har åtta av tio islänningar köpt något genom internet vid minst ett tillfälle. Inom EU och Efta är det bara britter och danskar som nätshoppar oftare. En majoritet av islänningarna tänker dessutom öka shoppingen på nätet. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Hela 79 procent av islänningarna har handlat på nätet under det senaste året. Det är långt över EU-snittet på 55 procent. Inom EU och Efta är det bara britter och danskar som oftare använder nätet för att shoppa. Siffran för Storbritannien är 83 procent och för Danmark 82 procent. Sverige kommer på sjätte plats med 76 procent.

Handeln över internet kommer att fortsätta öka. 65 procent svarar enligt Gallup att de tänker shoppa mer på nätet medan 31 procent avser att fortsätta handla i samma omfattning som i dag.

Spridningen mellan olika åldersgrupper är stor. Bland islänningar mellan 25 och 34 år är det 97 procent som använder nätet för att handla. Bland personer som har fyllt 65 år är motsvarande siffra 52 procent.

Islänningar söker sig i större utsträckning än andra till utländska nätbutiker. Det är i synnerhet unga islänningar som handlar från företag i utlandet.

I undersökningen var det 87 procent som nätshoppat av utländska leverantörer. 76 procent hade handlat från isländska företag.