onsdag 26 april 2017

Dagens citat

"Efterfrågan är först och främst i dessa näringar som har växt mycket, turismen, byggindustrin och så vidare, och läget är nu sådant att det behöver skapas jobb för specialister och högskoleutbildade människor, som naturligtvis också ökar på arbetsmarknaden. ... Jag tror att det är riskfritt att säga att vi upplever att det finns behov av tusentals utöver de som är här. Sett till alla de planer som finns, byggen och ökning av turismen, så löser vi inte det utan en omfattande import av arbetskraft."

Gissur Pétursson, generaldirektör för Vinnumálastofnun, säger till RÚV att behovet av utländsk arbetskraft kommer att öka de kommande åren.