söndag 30 april 2017

Dagens citat

"Det behövs mer kraft i marknadsföringen och mer tålamod för att vänta på avkastningen av det arbetet. Detta är en tillfällig situation. Vi tror åtminstone det. ... Det är fullt av projekt i gång. Markaðsráð kindakjöts står bakom det som håller på att byggas upp. Det tar tid och ger inte resultat på en gång."

Ágúst Andrésson, köttansvarig vid KS, i Morgunblaðið om hur den dyra isländska kronan tvingar slakteriet att försöka exportera lammkött till nya marknader.