fredag 7 april 2017

Dagens citat

"När ett så betungande och kostsamt regelverk läggs på människorna i landet måste vi vara på det klara med att det föreligger ett problem. Med andra ord: problemet som ska lösas måste finnas till. Så är det inte. För det andra är det inte ens klart om denna åtgärd kommer att lösa något förmodat problem."

Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, i Vísir om att han inte kommer att rösta för regeringens förslag om jämställdhetscertifierade löner - läs mer här.