lördag 15 april 2017

Fler motorfordon än människor på Island

På Island finns nu fler registrerade motorfordon än invånare. Fordonen var i slutet av 2016 totalt 344 664 - medan människorna var 338 349. Antalet nyregistrerade fordon ökade förra året med 6 procent. Huvudskälet till uppsvinget är turismen, men förbättrad ekonomi för hushållen är också en viktig faktor. Statistiken har sammanställts i Árbók bílgreina.

Island har länge varit en nation där en hög andel av invånarna har bil. Men det var först under 2016 som antalet motorfordon blev fler än människorna i landet.

Vid årsskiftet fanns 344 664 registrerade motorfordon på Island, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Ökningen under 2016 var 33 procent större än under 2015.

Totalt registrerades 20 735 nya motorfordon under 2016. Av dessa var 18 442 personbilar. Hela 9 837 bilar såldes till uthyrare. Dessutom importerades 1 702 fordon som tidigare varit registrerade i ett annat land.

Hyrbilsflottan växer från år till år. 2005 fanns enligt Arion banki 3 900 hyrbilar i landet. Förra sommaren uppgick antalet till 20 000. Det antalet kommer att stiga ytterligare i år. Hälften av de turister som besöker Island hyr bil någon gång under vistelsen.

Turismen är inte bara förklaringen till importen av personbilar. Den ligger också bakom en stor del av ökningen av importen av bussar.

Även islänningar skaffar bil i allt större utsträckning. Förbättrad ekonomi för många hushåll har gjort att fler har råd att ha bil.