söndag 16 april 2017

Folkfronten i samtal med Islands socialistparti

Folkfronten håller dörren öppen för samarbete med nybildade Islands socialistparti. Ordföranden Þorvaldur Þorvaldsson har enligt Morgunblaðið redan kontaktat grundaren Gunnar Smári Egilsson för att diskutera de två partiernas politik. Om samtalen leder fram till något konkret återstår att se.

Första maj grundas formellt Islands socialistparti. Initiativtagare är Gunnar Smári Egilsson, initiativtagare till en lång rad ambitiösa mediesatsningar som hittills i regel slutat med fiasko. Nyligen hoppade han av uppdraget som chefredaktör för Fréttatíminn.

Enligt Gunnar Smári Egilsson finns det ett stort behov av ett parti som står på löntagarnas sida och inte arbetar för särintressen. Även om inte mycket är känt om Islands socialistpartis politik tycks det i dagsläget som att partiet kommer att placera sig ganska långt till vänster om Socialdemokraterna.

Inom Socialdemokraterna finns ett utbrett missnöje med partibildningen. Ännu längre vänsterut finns marxistiska Folkfronten, ett parti som i val och opinionsmätningar brukar få någon eller några promille av väljarsympatierna. Här möts inte Gunnar Smári Egilssons initiativ med lika mycket skepsis.

Partiledaren Þorvaldur Þorvaldsson utesluter inte ett samarbete med Gunnar Smári Egilsson. Han säger i Morgunblaðið att han redan kontaktat honom för ett möte. Denna förfrågan ska enligt Þorvaldur Þorvaldsson ha fått ett positivt svar:
"Vi vill gärna tala med detta parti och höra vad det har att erbjuda och vart det är på väg."
Här kan du läsa mer om grundandet av Islands socialistparti.