torsdag 20 april 2017

Gågator i centrala Reykjavík i fem månader

Illustration: Reykjavíkurborg
Från maj till september blir flera gator i centrala Reykjavík gångstråk. Syftet är att gynna folklivet och att underlätta för fotgängare och cyklister. Till de gator som stängs för biltrafik tillhör Laugavegur, Skólavörðustígur och Austurstræti. Transporter är tillåtna på vardagsmorgnar. Det uppger kommunen i ett pressmeddelande.

Första maj förvandlas huvudgatorna i centrala Reykjavík till gågator. Fram till 1 oktober stängs gatorna för biltrafik. Transporter är bara tillåtna på vardagar mellan 7 och 11.

De gator som ingår är Pósthússtræti mellan Kirkjustræti och Hafnarstræti, Austurstræti samt granngatorna Veltusund och Vallarstræti, Laugavegur och Bankastræti från Vatnsstígur till Þingholtsstræti och Skólavörðustígur mellan Bergstaðastræti och Laugavegur.

Reykjavíks kommun skriver att gågatorna är till för folklivet och för förbättrad tillgänglighet för fotgängare och cyklister. I en undersökning som utfördes för två år sedan var 74 procent av de tillfrågade positiva till gågatorna medan 13 procent var negativa.