måndag 17 april 2017

Man tvingas betala skuld till Landsbanki

Det var inte tal om någon felaktig rådgivning från Landsbankis sida när en man uppmanades att teckna en övertrasseringskredit i stället för att sälja sina aktier i banken. Hæstiréttur Íslands river därmed upp en tidigare dom från Héraðsdómur Reykjavíkur. Mannen måste nu betala skulden på drygt 26,5 miljoner isländska kronor.

Det var i januari 2008 som en isländsk man övervägde att sälja sina aktier i Landsbanki. Av banken fick han rådet att behålla aktierna. I stället tecknade han en övertrasseringskredit på 30 miljoner japanska yen. Som säkerhet för krediten användes aktierna i Landsbanki.

Ett halvår senare hade mannen en ny kontakt med Landsbanki. Aktierna hade då sjunkit i värde. Därför behövdes en ny säkerhet för krediten. Mannen föreslog en försäljning, men avråddes.

I slutet på september samma år - bara dagar innan Landsbanki gick omkull - vände sig mannen till banken på nytt. Han sade då att han ville sälja såväl aktierna i Landsbanki som aktier i andra isländska finansbolag. Någon försäljning genomfördes inte.

När övertrasseringskrediten löpte ut hade mannen en skuld på drygt 26,5 miljoner isländska kronor. Efter att ha fått betalningskrav från Landsbanki vände sig mannen till domstol.

I Héraðsdómur Reykjavíkur fick mannen rätt. Domstolen ansåg att banken gett mannen råd som tjänade Landsbankis intressen och inte kundens. Eftersom det handlade om felaktig rådgivning hade banken inte rätt att begära in pengarna.

Hæstiréttur Íslands river nu upp den tidigare domen. Mannen ska både betala skulden och stå för rättegångskostnader på 1 miljon isländska kronor.

Bevisbördan lägger Hæstiréttur Íslands på mannen i stället för banken. Han har enligt domstolen inte kunnat visa att han i tillräcklig utsträckning försökt göra sig kvitt övertrasseringskrediten genom att sälja aktierna. Han borde också ha förstått att banken i september 2008 inte hade sålt aktierna. Det ligger dessutom på mannen att ha kännedom om villkoren för den här typen av affärer.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen och här kan du läsa domen i sin helhet.