onsdag 19 april 2017

Minister vill stänga skandalfabrik efter bränder och utsläppMiljöminister Björt Ólafsdóttir har fått nog. Nu vill hon stänga United Silicons hårt kritiserade kiselanläggning i Helguvík. Utspelet kommer efter ännu en brand i den nyöppnade fabriken. Tidigare har närboende klagat på lukt som orsakar olika typer av obehag. Dessutom har arsenik och andra giftiga ämnen släppts ut från anläggningen.

I oktober förra året invigdes United Silicons kiselanläggning i Helguvík i Reykjanesbær. I början på december lämnade den första lasten hamnen i Helguvík. Men sedan dess har det mesta gått snett. Och nu kräver alltså miljöminister Björt Ólafsdóttir att fabriken stängs.

Bygget hade uppbackning av kommunpolitiker, men det fanns också personer som befarade att föroreningarna skulle kunna bli högre än vad som presenterats i United Silicons kalkyler. Hittills har utsläppen av arsenik som mest varit tjugofaldigt högre än i miljökonsekvensbedömningen. Företaget påstår att mätningarna är felaktiga. Det har tillbakavisats av Umhverfisstofnun, den isländska miljömyndigheten.

Kommunfullmäktige i Reykjanesbær vill i dag att verksamheten ska stoppas - åtminstone tills utsläppen är under gränsvärdena. Det rör sig enligt Umhverfisstofnun om föroreningar av sexton cancerframkallande ämnen och olika tungmetaller.

Redan före påsk gjorde myndigheten bedömningen att det var oundvikligt att tillfälligt stänga fabriken. Det ska ha skett efter farhågor om att bland annat myrsyra och ättiksyra släpptes ut. Umhverfisstofnun valde dock att avstå från att stänga anläggningen efter ett möte med ledningen, skriver Fréttablaðið.

Närmare 400 närboende har sedan invigningen vänt sig till myndigheten med klagomål om lukt som orsakar olika typer av obehag. Ásmundur Friðriksson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, var en av de politiker som stod bakom United Silicons etablering i Helguvík. Nyligen bad han i parlamentet om ursäkt för att han tagit ställning för företaget:
"Jag som alltingsledamot vill be folket om ursäkt för att ha banat väg för ett företag som har fått hundratals miljoner kronor i stöd från skattebetalarna för att bygga upp driften, men betalar sina anställda löner som är under inkomstnormen i landet."
Ásmundur Friðriksson tog även upp utsläppen från United Silicon och sade att företaget "varken arbetar med eller för samhället".

Björt Ólafsdóttirs utspel på Facebook kommer efter den andra branden i fabriken inom loppet av två veckor. Larmet kom vid fyratiden i går morse. Då brann det på tre av åtta våningar i fabriken. Släckningsarbetet var svårt eftersom den elektriska spänningen vid ugnarna är så hög att brandkåren inledningsvis inte kunde använda vatten.

Anläggningen kommer nu att vara stängd i några dagar medan sanering efter branden pågår. Men Björt Ólafsdóttir skriver alltså att den inte bör öppna på nytt förrän alla problem är lösta. Det handlar enligt miljöministern om såväl utsläpp som anställdas säkerhet:
"Nu är det nog. ... Varför upplever boende i närheten symptom som utsläppsmätningar inte kan förklara? ... På ett gemensamt möte med miljö- och kommunikationsnämnden förklarade chefen, tillfrågad om en eventuell ökning av arsenik i luften, att personalen öppnade eftersom det var så varmt. Därför släpptes föroreningar som inte hade gått genom saneringssystemet ut direkt från golvet. I vilken utsträckning kommer dessa anställda i omfattande kontakt med alla sorters oönskade ämnen?"
Björt Ólafsdóttir ifrågasätter även United Silicons finansiering. Hon skriver att det är uppenbart att företaget behöver kapital. Hon undrar dock vem som är beredd att investera i en anläggning som hittills visat sig ha så många brister.

I samband med att Björt Ólafsdóttir tillträdde sade hon att det nu var slut på den period där industrier med starkt negativ miljöpåverkan kunde vänta sig skattelättnader och andra förmåner från staten.

Verksamheten utreds nu av Umhverfisstofnun. Det är myndigheten och inte miljöministern som kan ta beslut om en stängning. Kristleifur Andrésson, säkerhets- och miljöansvarig vid United Silicon, säger till Morgunblaðið att han hoppas att företaget med hjälp från utländska experter ska få bukt med den lukt som irriterar invånarna:
"Vi löser inte detta genom utrop i medierna."
United Silicon har 65 anställda på Island.

Ovan kan du se en film från gårdagens brand i kiselanläggningen.