tisdag 4 april 2017

Nytt förslag om folkomröstning om flygplatsen i Reykjavík

Folkomrösta om inrikesflygplatsen i Reykjavík och låt medborgarna påverka dess framtid. Det föreslår arton alltingsledamöter från fyra olika partier. Men inga undertecknare kommer från Ljus framtid, Renässans eller Socialdemokraterna. Där döms förslaget ut som ett sätt att fortsätta det politiska skyttegravskriget om flygplatsen.

I årtionden har inrikesflygplatsen på Vatnsmýri i Reykjavík varit en stridsfråga. De två senaste majoriteterna i kommunfullmäktige har drivit på för att få bort flygplatsen för att kunna bygga bostäder i området. Men de två senaste regeringarna har haft helt andra åsikter om flygplatsens framtid.

Ett första steg mot en nedläggning togs förra året när en av de tre banorna stängdes. Beslutet blev möjligt sedan regeringen i domstol förlorat en juridisk tvist mot kommunen.

Den bana som avvecklades gick i nordostlig-sydvästlig riktning. Den användes enbart vid speciella väderförhållanden. Kostnaden för att öppna en bana i samma riktning i Keflavík är 240 miljoner isländska kronor.

Kommunikationsminister Jón Gunnarsson vill inte flytta flygplatsen. Nyligen sade han i ett tal under ett möte med kommunorganisationen Samband íslenskra sveitarfélaga att den kommer att bli kvar på Vatnsmýri i många år framåt:
"Min åsikt är att så länge som det inte har tagits något beslut om en ny plats för en inrikesflygplats så blir den kvar på Vatnsmýri och den verksamhet som finns på flygplatsen i Reykjavík ska garanteras. Jag är för att undersöka andra framtidsmöjligheter, men det är enligt min mening ett projekt som kommer att ta flera år. Jag har därför lagt stor vikt vid att det påbörjas ett bygge av en flygterminal för passagerare och anställda eftersom nuvarande utrymme är oacceptabelt och det är därför angeläget att börja arbeta direkt."
Jón Gunnarsson har beställt en utredning av flygplatsens betydelse för säkerheten. Den nu nedlagda banan har i svåra vindförhållanden ofta använts av ambulansflyg. Närheten till universitetssjukhuset i Reykjavík nämns ofta som ett argument för att inte flytta flygplatsen från Vatnsmýri.

Arton ledamöter från fyra partier - Självständighetspartiet, Gröna vänstern, Piratpartiet och Framstegspartiet - står bakom ett förslag på att hålla en ny folkomröstning i flygplatsfrågan. Utgången föreslås inte bli bindande utan rådgivande, men den ska ge den ansvariga ministern en tydlig fingervisning om allmänhetens åsikt i frågan.

I förslaget får väljarna ta ställning till om flygplatsen ska vara kvar eller inte. I texten presenteras flygplatsen som navet för inrikes- och ambulanstrafiken i landet.

Bland undertecknarna finns inga politiker från Socialdemokraterna, Ljus framtid eller Renässans. Dagur B. Eggertsson, socialdemokratisk borgmästare i Reykjavík, säger till Vísir att förslaget för debatten flera år tillbaka i tiden. Han vill se en lösning som alla kan vara nöjda med i stället för att alltinget försöker bakbinda kommunen:
"Jag tycker att det är underligt att så många alltingsledamöter vill hålla flygplatsdebatten i dessa skyttegravar - om flygplatsen ska eller inte ska vara på Vatnsmýri - när statens, Reykjavíks kommuns och Icelandairs gemensamma arbete pekade på ett utmärkt flygplatsalternativ som det nu flygs över för att undersöka fullständigt."
Alternativet som Dagur B. Eggertsson talar om är Hvassahraun i Hafnarfjörður. Platsen bedömdes i en utredning som presenterades för ett par år sedan som den lämpligaste för ett flygplatsbygge. Utredningen tog dock ingen hänsyn till flygplatsen på Vatnsmýri eller flygplatsen i Keflavík. I Reykjavík finns många som vill flytta inrikestrafiken till landets stora internationella flygplats.

Här kan du läsa mer om flygplatsdebatten.