fredag 14 april 2017

Över 8,8 miljoner övernattningar på Island under 2016

Drygt 8,8 miljoner övernattningar gjordes under 2016 på isländska hotell och andra ställen. Var åttonde övernattning bokas nu genom webbplatser som Air Bnb. Hotell står dock fortfarande för en majoritet av övernattningarna. Hälften av övernattningarna görs i Reykjavíkområdet. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Turismen till Island fortsatte att öka under 2016. Totalt gjordes 8 845 609 övernattningar i landet under året. För dessa svarade islänningar själva för en dryg miljon. Övriga gjordes av utländska medborgare.

Hotell fortsätter att vara det vanligaste sättet för turister att bo på Island. Sex av tio gästnätter är på hotell. En av tio är på campingplatser. Övriga gästnätter fördelar sig på pensionat, vandrarhem, sommarstugor och bostäder som hyrs ut genom Air Bnb och liknande webbplatser.

För Air Bnb finns ingen officiell statistik. Hagstofa Íslands har uppskattat antalet gästnätter bokade genom Air Bnb och liknande tjänster till drygt en miljon. Det betyder alltså att var åttonde övernattning nu sker genom privatuthyrning av bostäder.

De flesta övernattningarna - 4 148 553 gästnätter - görs i Reykjavíkområdet. Därefter följer Suðurland med 1 963 742, Norðurland eystra med 886 972, Vesturland med 516 565, Suðurnes med 439 005, Austurland med 404 856, Västfjordarna med 252 696 och Norðurland vestra med 233 220.

Statistiken är svår att jämföra med tidigare år eftersom Hagstofa Íslands då inte gjorde någon uppskattning av antalet gästnätter genom Air Bnb och liknande. Klart är dock att det handlar om ett nytt rekord. Under 2016 var gästnätterna 7 809 031 om inte Air Bnb räknades in. Året innan var motsvarande siffra 6 469 881 övernattningar.

Amerikaner var största besökargruppen med 1 526 030 övernattningar. Därefter följde britter med 1 181 939, tyskar med 1 013 735, fransmän med 467 321, nederländare med 243 899, kanadensare med 238 743, kineser med 225 689, spanjorer med 203 781, schweizare med 191 772 och svenskar med 178 196.

Här kan du läsa mer om den ökande turismen till Island.