torsdag 27 april 2017

På väg mot nytt rekordår för asylsökande på Island

Antalet asylsökande fortsätter att öka. 223 personer sökte asyl på Island under första kvartalet. Under 2016 - som var ett rekordår - var motsvarande siffra 137 personer. Fortfarande kommer många sökande från Albanien, Makedonien och Kosovo. Det är också betydligt fler män än kvinnor som söker asyl. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Under 2016 var det 1 132 personer som sökte asyl på Island. Det tidigare rekordet var från 2015. Då mottogs 354 ansökningar om asyl.

Den kraftigaste ökningen skedde i höstas. Då började ett stort antal asylsökande från Balkan - i synnerhet Albanien och Makedonien - komma till Island. Av de 748 som sökte asyl under årets fyra sista månader kom 548 från dessa två länder.

Hittills har inga makedonier och bara tre albaner fått stanna i landet. Útlendingastofnun klassar många av ärendena som okynnesansökningar eftersom personerna anses vara medvetna om att de inte kommer att få asyl.

Jämfört med i höstas har antalet ansökningar minskat under första kvartalet i år. Men jämfört med föregående år är ansökningarna under januari, februari och mars betydligt fler än tidigare.

Under första kvartalet var det 223 personer som sökte asyl på Island. Samma period under 2016 anlände 137 asylsökande.

Flest asylsökande - 54 personer - har kommit från Albanien. Därefter följer Irak med 29 personer, Makedonien med 25 personer, Kosovo med 13 personer samt Georgien och Syrien med 10 personer.

Av de 223 som sökte asyl under första kvartalet var 133 män, 39 kvinnor, 27 pojkar, 14 flickor och 10 ensamkommande pojkar.

Hittills i år har Útlendingastofnun avgjort 350 ärenden. Av de 163 fall som rör makedonier har alltså ingen fått stanna. Det är 49 som har fått avslag, 12 som har skickats till andra länder med hänvisning till Dublinkonventionen och 102 som antingen har försvunnit eller dragit tillbaka sina ansökningar.

De som oftast får stanna kommer från Irak och Afghanistan. Under första kvartalet rörde det sig om nio personer från respektive land.

Det ökande antalet ansökningar har gjort att väntetiden på beslut har stigit. Hittills i år har det genomsnittliga beslutet kommit efter 122 dagar. Samma period under 2016 tog det 104 dagar.

I mars var det 70 asylsökande som tvingades att lämna Island. Dessutom var det 60 asylsökande som frivilligt lämnade landet.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.