tisdag 25 april 2017

Regeringen sviker löfte om naturhistoriskt museum

Något naturhistoriskt museum blir inte verklighet under de närmaste fem åren. Regeringen sviker därmed det löfte som gavs i alltinget några veckor före höstens nyval. Tanken var då att museet skulle kunna öppna under 2018 lagom till hundraårsfirandet av Islands suveränitet. I regeringens finanspolitiska plan fram till 2022 ingår inte museet.

I höstas klubbade alltinget före nyvalet en lång rad politiska beslut. Det handlade bland annat om omfattande satsningar på vägnätet som i regeringens budget sedan bantades till en tredjedel. Och det gällde ett beslut om att till sist skapa ett naturhistoriskt museum.

Två av regeringspartierna - Självständighetspartiet och Ljus framtid - stod bakom beslutet om museibygget. Men nu har alltså koalitionen ändrat sig. Det blir inga pengar till något naturhistoriskt museum i den finanspolitiska plan som lagts för de närmaste fem åren.

Enligt isländsk lag finns tre nationella museer. Det är nationalmuseet Þjóðminjasafn Íslands, konstmuseet Listasafn Íslands och naturhistoriska museet Náttúruminjasafn Íslands.

De senaste nio åren har dock Náttúruminjasafn Íslands i praktiken inte haft någon verksamhet. Samlingarna är magasinerade. Den personal som finns har inga egna lokaler.

För fyra år sedan kom den dåvarande rödgröna regeringen överens med Reykjavíks kommun om att ett naturhistoriskt museum skulle skapas i Perlan. Men den högerregering som tog makten några månader senare rev upp beslutet. Museibygget skulle finansieras genom höjda fångstavgifter inom fisket, ett beslut som den nytillträdda regeringen omedelbart drog tillbaka.

I slutet av 2016 såg det åter ut som att museet skulle kunna bli verklighet. Alltinget klubbade då med 56 röster mot 0 ett uttalande där regeringen skulle öronmärka pengar för ett naturhistoriskt museum. Så blir det alltså inte. Det finns enligt regeringen inte råd att öppna museet.

Perlan ser nu ut att bli hem åt en privatägd naturvetenskaplig utställning med siktet inställt på att locka turister. När den rödgröna regeringen 2013 kom överens med kommunen var tanken att museet skulle flytta in i en av Perlans vattentankar. De lokalerna är inte längre lediga.

I ett remissvar skriver Hilmar Malmquist, föreståndare för Náttúruminjasafn Íslands, att kostnaden för ett nybygge skulle kunna bli förhållandevis låga 2 till 3 miljarder isländska kronor. Vidare anser han att museet skulle kunna byggas i samarbete med Háskóli Íslands. Dessutom skulle det kunna ges plats på universitetets mark.

Nästa år är det hundra år sedan Island till stor del blev självständigt från Danmark. Enligt alltingets beslut från i höstas skulle ett sätt att fira detta vara just ett naturhistoriskt museum. I stället ser det ut som att museet kommer att fortsätta vara hemlöst i minst fem år till.

Här kan du läsa mer om Náttúruminjasafn Íslands.